Η ενεργοποίηση του SR-IOV στο VMware είναι μια προαιρετική διαμόρφωση.

Προϋποθέσεις

Αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη κάρτα NIC. Τα ακόλουθα chipset έχουν πιστοποιηθεί από την VMware ότι λειτουργούν με την Πύλη SD-WAN.

 • Intel 82599/82599ES
 • Intel X710/XL710
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τις κάρτες Intel X710/XL710 σε λειτουργία SR-IOV στο VMware, βεβαιωθείτε ότι οι υποστηριζόμενες εκδόσεις υλικολογισμικού και προγράμματος οδήγησης που περιγράφονται στην ενότητα Προϋποθέσεις ανάπτυξης έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Για να ενεργοποιήσετε το SR-IOV σε VMware:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα NIC υποστηρίζει SR-IOV. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας υλικού VMware (HCL) στο https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=io

  Εμπορική επωνυμία: Intel

  Τύπος συσκευής εισόδου/εξόδου: Δίκτυο

  Δυνατότητες: SR-IOV

  vcg-συμβατότητα-οδηγός

  Το ακόλουθο άρθρο της γνωσιακής βάσης (KB) του VMware παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του SR-IOV στην υποστηριζόμενη NIC: https://kb.vmware.com/s/article/2038739

 2. Αφού έχετε μια κάρτα υποστήριξης NIC, μεταβείτε στον συγκεκριμένο κεντρικό υπολογιστή VMware, επιλέξτε την καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φυσικοί προσαρμογείς (Physical adapters).

  vcg-φυσικοί-προσαρμογείς

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων (Edit Settings). Αλλάξτε το στοιχείο Κατάσταση (Status) σε Ενεργοποιημένο (Enabled) και καθορίστε τον αριθμό των εικονικών λειτουργιών που απαιτούνται. Αυτός ο αριθμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας NIC.
 4. Επανεκκινήστε τον υπερεπόπτη.

  vcg-αριθμός-εικονικές_λειτουργίες

 5. Εάν το SR-IOV ενεργοποιηθεί με επιτυχία, ο αριθμός των εικονικών λειτουργιών (VFs) θα εμφανίζεται κάτω από τη συγκεκριμένη NIC μετά την επανεκκίνηση του ESXi.

  vcg-sr-iov-vfs-περιοχή-εμφάνιση