Αυτή η ενότητα περιγράφει τις απαιτήσεις HA που πρέπει να πληρούνται πριν από τη ρύθμιση ενός SD-WAN Edge σε αναμονή.

  • Το μοντέλο και των δύο SD-WAN Edges πρέπει να είναι το ίδιο.
    Σημείωση: Η ανάμειξη Edge με δυνατότητα Wi-Fi και Edge χωρίς δυνατότητα Wi-Fi σε υψηλή διαθεσιμότητα υποστηρίζεται στην έκδοση 5.4.0 και νεότερες εκδόσεις.

    Ξεκινώντας από το 2021, το VMware SD-WAN παρουσίασε μοντέλα Edge που δεν περιλαμβάνουν μονάδα Wi-Fi: τα μοντέλα Edge 510N, 610N, 620N, 640N και 680N. Πριν από την έκδοση 5.4.0, η ανάπτυξη ενός Edge με δυνατότητα Wi-Fi και ενός Edge χωρίς δυνατότητα Wi-Fi του ίδιου μοντέλου (για παράδειγμα, ενός Edge 640 και ενός Edge 640N) ως ζεύγους υψηλής διαθεσιμότητας δεν υποστηριζόταν. Με την έκδοση 5.4.0, αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζεται και ο πελάτης μπορεί να αναπτύξει Edge του ίδιου αριθμού μοντέλου με διαφορετικές δυνατότητες Wi-Fi.

  • Θα πρέπει να γίνει παροχή μόνο του ενός SD-WAN Edge στο SASE Orchestrator.
  • Το SD-WAN Edge σε αναμονή δεν πρέπει να έχει μια υπάρχουσα διαμόρφωση.

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το 169.254.2.x για τη διασύνδεση διαχείρισης.