Η Πύλη SD-WAN συνδέεται με την υπηρεσία Check Point CloudGuard χρησιμοποιώντας το IKEv1/IPsec. Υπάρχουν δύο βήματα για τη διαμόρφωση ενός σημείου ελέγχου: Διαμόρφωση της υπηρεσίας Check Point CloudGuard και διαμόρφωση του στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN τύπου Check Point. Πρέπει να εκτελέσετε το πρώτο βήμα στην πύλη Infinity του Check Point και το δεύτερο βήμα στο SASE Orchestrator.

Διαμόρφωση της υπηρεσίας Check Point CloudGuard
 1. Συνδεθείτε στην πύλη Infinity του Check Point χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://portal.checkpoint.com/.
 2. Μόλις συνδεθείτε, δημιουργήστε μια τοποθεσία στην πύλη Infinity του Check Point χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://sc1.checkpoint.com/documents/integrations/VeloCloud/check-point-VeloCloud-integration.html.
Διαμόρφωση προορισμού μη SD-WAN τύπου Check Point
 1. Αφού δημιουργήσετε μια διαμόρφωση Προορισμός μη SD-WAN τύπου Check Point, ανακατευθύνεστε σε μια σελίδα πρόσθετων επιλογών διαμόρφωσης:
 2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις διοχέτευσης:
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικά (General)
  Όνομα (Name) Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα που είχε εισαχθεί προηγουμένως για το Προορισμός μη SD-WAN.
  Τύπος (Type) Εμφανίζει τον τύπο ως Check Point. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτήν την επιλογή.
  Ενεργοποίηση διοχέτευσης [Enable Tunnel(s)] Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής για να εκκινήσετε τις διοχετεύσεις από το στοιχείο Πύλη SD-WAN στην πύλη VPN Check Point.
  Λειτουργία διοχέτευσης (Tunnel Mode) Εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργό/Αναμονή άμεσης ενέργειας (Active/Hot-Standby), υποδεικνύοντας ότι, εάν σταματήσει η λειτουργία της ενεργής διοχέτευσης, η διοχέτευση αναμονής (αναμονή άμεσης ενέργειας) αναλαμβάνει και γίνεται η ενεργή διοχέτευση.
  Πρωτεύουσα πύλη VPN (Primary VPN Gateway)
  Δημόσια IP (Public IP) Εμφανίζεται η διεύθυνση IP της πρωτεύουσας πύλης VPN.
  PSK Το ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK) είναι το κλειδί ασφαλείας για έλεγχο ταυτότητας σε όλη τη διοχέτευση. Το SASE Orchestrator δημιουργεί ένα PSK από προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας PSK ή κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετέ τα στο πλαίσιο κειμένου.
  Κρυπτογράφηση (Encryption) Επιλέξτε AES-128 ή AES-256 ως μέγεθος κλειδιού των αλγορίθμων AES για την κρυπτογράφηση δεδομένων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι AES-128.
  Ομάδα DH (DH Group) Επιλέξτε τον αλγόριθμο Diffie-Hellman (DH) Group από το αναπτυσσόμενο μενού. Αυτός χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υλικού κλειδιών. Η ομάδα DH ορίζει την ισχύ του αλγορίθμου σε bit. Οι υποστηριζόμενες ομάδες DH είναι 2, 5, και 14. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2.
  PFS Επιλέξτε το επίπεδο Perfect Forward Secrecy (PFS) για πρόσθετη ασφάλεια. Τα υποστηριζόμενα επίπεδα PFS είναι απενεργοποιημένη (deactivated), 2 και 5. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2.
  Πλεονάζον VMware Cloud VPN (Redundant VMware Cloud VPN) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να προσθέσετε πλεονάζουσες διοχετεύσεις για κάθε πύλη VPN. Οι αλλαγές που γίνονται στην Κρυπτογράφηση (Encryption), στην Ομάδα DH (DH Group) ή στο PFS της πρωτεύουσας πύλης VPN θα εφαρμοστούν επίσης στις πλεονάζουσες διοχετεύσεις VPN, αν έχουν διαμορφωθεί.
  Δευτερεύουσα πύλη VPN (Secondary VPN Gateway) Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της δευτερεύουσας πύλης VPN. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

  Η δευτερεύουσα πύλη VPN δημιουργείται αμέσως για αυτήν την τοποθεσία και παρέχει μια διοχέτευση VPN VMware σε αυτήν την πύλη.

  Αναγνωριστικό τοπικού ελέγχου ταυτότητας (Local Auth Id) Το τοπικό αναγνωριστικό ελέγχου ταυτότητας προσδιορίζει τη μορφή και την αναγνώριση της τοπικής πύλης. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους και εισαγάγετε μια τιμή:
  • FQDN - Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα ή όνομα κεντρικού υπολογιστή. Για παράδειγμα: vmware.com
  • FQDN χρήστη (User FQDN) - Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα χρήστη με τη μορφή διεύθυνσης email. Για παράδειγμα: user@vmware.com
  • IPv4 - Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με την τοπική πύλη.
  • IPv6 - Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με την τοπική πύλη.
  Σημείωση:
  • Εάν δεν καθορίσετε μια τιμή, η Προεπιλογή (Default) χρησιμοποιείται ως τοπικό αναγνωριστικό ελέγχου ταυτότητας.
  • Από προεπιλογή, για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Checkpoint, η τοπική τιμή αναγνωριστικού ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται είναι η δημόσια διεύθυνση IP διασύνδεσης για την Πύλη SD-WAN.
  Δείγμα IKE / IPSec (Sample IKE / IPsec) Κάντε κλικ για να προβάλετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της πύλης Προορισμός μη SD-WAN. Ο διαχειριστής πύλης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να διαμορφώσει την ή τις διοχετεύσεις πύλης VPN.
  Τοποθεσία (Location) Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να ορίσετε τη θέση για τη διαμορφωμένη Προορισμός μη SD-WAN. Οι λεπτομέρειες γεωγραφικού πλάτους και μήκους χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καλύτερου Edge ή της καλύτερης πύλης για σύνδεση στο δίκτυο.
  Υποδίκτυα τοποθεσίας (Site Subnets) Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Υποδίκτυα τοποθεσίας (Site Subnets). Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε υποδίκτυα για τη λειτουργία Προορισμός μη SD-WAN. Εάν δεν χρειάζεστε υποδίκτυα για την τοποθεσία, επιλέξτε το υποδίκτυο και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Για να υποστηρίζεται ο τύπος του κέντρου δεδομένων για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN, εκτός από τη σύνδεση IPSec, πρέπει να διαμορφώσετε τοπικά υποδίκτυα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN στο σύστημα VMware.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό Check Point και διαπιστευτήρια σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη Infinity του Check Point.