Η δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge παρέχει στους εταιρικούς υπερχρήστες τη δυνατότητα αναβάθμισης του υλικολογισμικού SD-WAN Edge χωρίς να βασίζονται στην υποστήριξη VMware ή στον συνεργάτη.

Παραδοσιακά, κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα νέο είδωλο Edge από το VMware SD-WAN, οι εταιρικοί διαχειριστές θα πρέπει να ζητήσουν από την υποστήριξη VMware ή τον συνεργάτη να αναβαθμίσουν το λογισμικό στα Edge της εταιρείας τους. Στη συνέχεια, η Υποστήριξη VMware θα αλληλεπιδράσει με τον πελάτη και θα αναβαθμίσει όλα ή ένα υποσύνολο των Edge στο δίκτυο του πελάτη. Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να διαχειριστούν την έκδοση λογισμικού Edge που εκτελείται στο περιβάλλον τους. Η δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge παρέχει στους εταιρικούς υπερχρήστες τη δυνατότητα αναβάθμισης του υλικολογισμικού SD-WAN Edge χωρίς να βασίζονται στην υποστήριξη VMware ή στον συνεργάτη.

Επιπλέον, αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης την προσθήκη ετικετών σε ένα συγκεκριμένο είδωλο λογισμικού Edge ως καταργημένο (εάν αποδείχθηκε ελαττωματικό ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί) μετά την κυκλοφορία του. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα καταργημένα είδωλα θα ειδοποιηθούν ώστε να μπορούν να κάνουν μετεγκατάσταση σε μια πιο σταθερή έκδοση του ειδώλου Edge.
Σημείωση: Μόνο ένας χρήστης-χειριστής μπορεί να επισημάνει τα είδωλα Edge ως καταργημένα.