Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης IPv6.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση IPv6, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και να επιλέξετε να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά διαφορετικές κατηγορίες.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ορισμένα από τα συμβάντα IPv6.