Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαμόρφωση του Zscaler.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα στον ιστότοπο του Zscaler. Από εκεί, δημιουργείτε λογαριασμό Zscaler, προσθέτετε διαπιστευτήρια VPN και προσθέτετε μια τοποθεσία.

 1. Από τον ιστότοπο του Zscaler, δημιουργήστε έναν λογαριασμό ασφάλειας web Zscaler.

  complementary-config-zscaler-cloud-portal

 2. Ρυθμίστε τα δικά σας διαπιστευτήρια VPN:
  1. Στο επάνω μέρος της οθόνης Zscaler, αφήστε το ποντίκι σας πάνω από την επιλογή Διαχείριση (Administration) για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).
  2. Κάτω από την επιλογή Πόροι (Resources), κάντε κλικ στην επιλογή Διαπιστευτήρια VPN (VPN Credentials).

   complementary-configuration-zscaler-administration-drop-down

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαπιστευτηρίων VPN (Add VPN Credentials) στην επάνω αριστερή γωνία.

   complementary-config-zscaler-add-location

  4. Από το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη διαπιστευτηρίων VPN (Add VPN Credential):
   1. Επιλέξτε FQDN (FQDN) ως τύπο ελέγχου ταυτότητας.
   2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και το ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK). Αποκτήσατε αυτές τις πληροφορίες από το πλαίσιο διαλόγου του Προορισμός μη SD-WANσας στο SASE Orchestrator.
   3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τυχόν σχόλια στην ενότητα Σχόλια (Comments).

    complementary-config-add-vpn-credentials

   4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).
 3. Αντιστοίχιση τοποθεσίας:
  1.  Στο επάνω μέρος της οθόνης Zscaler, αφήστε το ποντίκι σας πάνω από την επιλογή Διαχείριση (Administration) για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.
  2.  Κάτω από την επιλογή Πόροι (Resources), κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες (Locations).
  3.  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας (Add Location) στην επάνω αριστερή γωνία.
  4. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσίας (Add location) (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα): 
   1. Συμπληρώστε τα πλαίσια κειμένου στην περιοχή Τοποθεσία (Όνομα, Χώρα, Πολιτεία/Επαρχία, Ζώνη Ώρας).
   2. Επιλέξτε Καμία (None) από το αναπτυσσόμενο μενού Δημόσιες Διευθύνσεις IP (Public IP Addresses).
   3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Διαπιστευτήρια VPN (VPN Credentials), επιλέξτε το διαπιστευτήριο που μόλις δημιουργήσατε. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).
   4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).
   5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

    complementary-config-zscaler-location2