Αυτή η ενότητα περιγράφει τοπολογίες δικτύου για διακλαδώσεις και κέντρα δεδομένων.

Διακλαδώσεις σε ιδιωτικά τρίτων (VPN)

Οι πελάτες με ιδιωτικό κέντρο δεδομένων ή κέντρο δεδομένων σε cloud συχνά θέλουν έναν τρόπο να το συμπεριλάβουν στο δίκτυό τους χωρίς να χρειάζεται να ορίσουν μια διοχέτευση από κάθε μεμονωμένη τοποθεσία διακλάδωσης στο κέντρο δεδομένων. Ορίζοντας την τοποθεσία ως Προορισμός μη SD-WAN, θα κατασκευαστεί μία μόνο διοχέτευση από την πλησιέστερη Πύλη SD-WAN στον υπάρχοντα δρομολογητή ή τείχος προστασίας του πελάτη. Όλα τα SD-WAN Edges που πρέπει να μιλούν με την τοποθεσία θα συνδεθούν με την ίδια Πύλη SD-WAN για την προώθηση πακέτων κατά μήκος της διοχέτευσης, απλοποιώντας τη συνολική διαμόρφωση δικτύου και την ενεργοποίηση νέας τοποθεσίας.

Το VMware απλοποιεί την ανάπτυξη διακλάδωσης και παρέχει στην επιχείρηση εξαιρετική απόδοση εφαρμογής ή δημόσια/ιδιωτική σύνδεση για εφαρμογές cloud ή/και εσωτερικής εγκατάστασης.

Τοπολογία δικτύου κέντρων δεδομένων

Η τοπολογία δικτύου κέντρου δεδομένων αποτελείται από δύο διανομείς και πολλαπλές διακλαδώσεις, με ή χωρίς SD-WAN Edge. Κάθε διανομέας έχει υβριδική συνδεσιμότητα WAN. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διακλαδώσεων.

Το δίκτυο MPLS εκτελεί BGP και είναι ομότιμο με όλους τους δρομολογητές CE. Στις τοποθεσίες Hub 1, Hub 2 και Silver 1, ο μεταγωγέας L3 εκτελεί OSPF ή BGP με τον δρομολογητή CE και τείχος προστασίας (σε περίπτωση τοποθεσιών διανομέων).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν πλεονάζοντα κέντρα δεδομένων που κοινοποιούν τα ίδια υποδίκτυα με διαφορετικό κόστος. Σε αυτό το σενάριο, και τα δύο κέντρα δεδομένων μπορούν να διαμορφωθούν ως διανομείς VPN από Edge σε Edge. Δεδομένου ότι όλα τα Edge συνδέονται απευθείας σε κάθε διανομέα, οι διανομείς στην πραγματικότητα συνδέονται επίσης απευθείας μεταξύ τους. Με βάση το κόστος διαδρομής, η κυκλοφορία κατευθύνεται στο προτιμώμενο ενεργό κέντρο δεδομένων.

Σε προηγούμενες εκδόσεις, οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα εταιρικό αντικείμενο χρησιμοποιώντας το Zscaler ή το Palo Alto Network ως γενικό στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN. Στην έκδοση 4.0, αυτό το αντικείμενο γίνεται τώρα πολίτης πρώτης κατηγορίας ως Προορισμός μη SD-WAN.

Η λύση του VMware που παρέχεται μέσω cloud συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία και την ευελιξία του υβριδικού WAN με την ταχύτητα ανάπτυξης και τη χαμηλή συντήρηση των υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud. Απλοποιεί σημαντικά το WAN παρέχοντας εικονικές υπηρεσίες από το cloud στα υποκαταστήματα. Ο εξοπλισμός VMware στην εγκατάσταση του πελάτη, το SD-WAN Edge, συγκεντρώνει πολλαπλές ευρυζωνικές συνδέσεις (π.χ. καλωδιακή, DSL, 4G-LTE) στο υποκατάστημα και στέλνει την κυκλοφορία σε Πύλες SD-WAN. Χρησιμοποιώντας οργάνωση βάσει cloud, η υπηρεσία μπορεί να συνδέσει το υποκατάστημα με οποιονδήποτε τύπο κέντρου δεδομένων: εταιρικό, cloud ή λογισμικό ως υπηρεσία.

Το SD-WAN Edge είναι μια συμπαγής, λεπτή συσκευή Edge που παρέχεται από το cloud με μηδενική ανάμιξη IT για ασφαλή, βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα με εφαρμογές και δεδομένα. Ένα σύμπλεγμα πυλών αναπτύσσεται καθολικά σε κέντρα δεδομένων cloud ανώτατου επιπέδου για την παροχή κλιμακωτών και κατ' απαίτηση υπηρεσιών δικτύου cloud. Σε συνεργασία με το Edge, το σύμπλεγμα παρέχει δυναμική βελτιστοποίηση πολλαπλών διαδρομών, ώστε πολλαπλές, κοινές ευρυζωνικές συνδέσεις να εμφανίζονται ως μία ενιαία σύνδεση υψηλού εύρους ζώνης. Η διαχείριση Orchestrator παρέχει κεντρικοποιημένη διαμόρφωση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και παροχή εικονικών υπηρεσιών με ένα κλικ.