Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο VMware SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως εταιρικός χρήστης.

Για τη σύνδεση στο SASE Orchestrator με χρήση SSO ως εταιρικός χρήστης:

Προϋποθέσεις

 • Πρέπει να διαμορφώσετε τον έλεγχο ταυτότητας SSO στο SASE Orchestrator.
 • Πρέπει να ορίσετε χρήστες, ρόλους και εφαρμογή OIDC για SSO στα προτιμώμενα IDP.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ταυτότητας στον Οδηγό καθολικών ρυθμίσεων VMware SASE, που βρίσκεται στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε την εφαρμογή SASE Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
  Εμφανίζεται η οθόνη κονσόλας λειτουργιών VMware SASE.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Τομέας οργανισμού (Organization Domain), εισαγάγετε το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση SSO και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Sign In).
  Το IDP που έχει διαμορφωθεί για SSO ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη και τον ανακατευθύνει στη διαμορφωμένη διεύθυνση URL του SASE Orchestrator.
  Σημείωση: Μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας SSO, δεν επιτρέπεται να συνδεθούν ξανά ως εγγενείς χρήστες.

Επόμενες ενέργειες

 • Παρακολούθηση πελατών
 • Διαμόρφωση πελατών
 • Διαμόρφωση ρυθμίσεων υπηρεσίας
 • Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων Edge
Επιπλέον, στην αρχική σελίδα του SASE Orchestrator, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες δυνατότητες από τη γραμμή καθολικής πλοήγησης:
 • Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο χρήστη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα Ο λογαριασμός μου (My Account). Η σελίδα Ο λογαριασμός μου (My Account) επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν βασικές πληροφορίες χρήστη, κλειδιά SSH και διακριτικά API. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δουν τον ρόλο του τρέχοντος χρήστη, τα σχετικά προνόμια και πρόσθετες πληροφορίες, όπως αριθμό έκδοσης, αριθμό δομής, νομικές πληροφορίες και πληροφορίες όρων, χρήση cookies και εμπορικό σήμα VMware. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση λεπτομερειών λογαριασμού χρήστη.
 • Ξεκινώντας με την έκδοση 5.4.0, το Πλαίσιο βοήθειας βάσει περιεχομένου εντός του προϊόντος (In-product Contextual Help Panel) με βοήθεια χρήστη ανάλογα με το περιεχόμενο υποστηρίζεται στην υπηρεσία SD-WAN του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Enterprise Orchestrator, καθώς και για τα επίπεδα χειριστή και συνεργάτη. Στη γραμμή καθολικής πλοήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα Υποστήριξη (Support).

  Ο πίνακας Υποστήριξη (Support) επιτρέπει στους χρήστες σε όλα τα επίπεδα να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες, όπως λίστες βάσει ερωτήσεων (QBL), συνδέσεις γνωσιακής βάσης, σύνδεση «Ρωτήστε την κοινότητα», πώς να υποβάλετε ένα δελτίο υποστήριξης και άλλη σχετική τεκμηρίωση μέσα από την ίδια τη σελίδα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Orchestrator. Αυτό διευκολύνει τον χρήστη να μάθει το προϊόν μας χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε άλλη τοποθεσία για καθοδήγηση ή να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, ο πίνακας Υποστήριξη (Support) δεν είναι διαθέσιμος σε όλους τους εταιρικούς χρήστες. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή τους διαχειριστές συνεργατών σας, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Πλαίσιο βοήθειας βάσει περιεχομένου εντός του προϊόντος (In-product Contextual Help Panel).