Αφού διαμορφώσετε μια Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge στο SASE Orchestrator, πρέπει να συσχετίσετε την Προορισμός μη SD-WAN με το προφίλ που θέλετε ώστε να δημιουργηθούν οι διοχετεύσεις ανάμεσα στις Πύλες SD-WAN και στην Προορισμός μη SD-WAN.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN ανάμεσα σε μια διακλάδωση και μια Προορισμός μη SD-WAN που έχει διαμορφωθεί μέσω Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση στη στήλη Συσκευή (Device) του επιλεγμένου προφίλ.
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Υπηρεσίες VPN Services (VPN Services) και ενεργοποιήστε το Cloud VPN επιλέγοντας το κουμπί εναλλαγής.
 4. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN απευθείας από ένα SD-WAN Edge σε μια Προορισμός μη SD-WAN (πύλη VPN της υπηρεσίας παροχής cloud, όπως Azure, AWS), στην περιοχή Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destination via Edge), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Μη SD-WAN μέσω Edge (Enable Non SD-WAN via Edge).
 5. Από τη λίστα των διαμορφωμένων υπηρεσιών, επιλέξτε μια Προορισμός μη SD-WAN για να δημιουργήσετε σύνδεση VPN. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία Προορισμοί μη SD-WAN.
  Σημείωση: Επιτρέπεται να είναι ενεργοποιημένη μόνο μία υπηρεσία προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge σε ένα μόνο τμήμα. Δύο τμήματα δεν μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη την ίδια υπηρεσία προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge.
 6. Για να απενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, καταργήστε την επιλογή του αντίστοιχου πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση υπηρεσίας (Enable Service).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σημείωση: Πριν να συσχετίσετε μια Προορισμός μη SD-WAN με ένα προφίλ, βεβαιωθείτε ότι η πύλη για το εταιρικό κέντρο δεδομένων είναι ήδη διαμορφωμένη από τον διαχειριστή του εταιρικού κέντρου δεδομένων και ότι η διοχέτευση VPN του κέντρου δεδομένων είναι ενεργοποιημένη.