Περιγράφει μια σύνοψη των ειδοποιήσεων και των συμβάντων που δημιουργούνται εντός του VMware SASE Orchestrator σε επίπεδο επιχείρησης.

Το έγγραφο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα συμβάντα του Orchestrator σε επίπεδο επιχείρησης. Παρόλο που αυτά τα συμβάντα αποθηκεύονται στο SASE Orchestrator και εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, τα περισσότερα από αυτά δημιουργούνται είτε από ένα SD-WAN Edge είτε από μια Πύλη SD-WAN ή/και ένα από τα στοιχεία που εκτελούνται (MGD, EDGED, PROCMON κ.ο.κ.) με εξαίρεση μερικά που δημιουργούνται από το ίδιο το Orchestrator. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ενημερώσεις/ειδοποιήσεις μόνο για συμβάντα στο Orchestrator.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επεξήγηση για καθεμία από τις στήλες στον πίνακα «Συμβάντα Orchestrator σε επίπεδο επιχείρησης»:

Όνομα στήλης Λεπτομέρειες
ΣΥΜΒΑΝ Μοναδικό όνομα του συμβάντος
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του συμβάντος στο Orchestrator.
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Η σοβαρότητα με την οποία δημιουργείται συνήθως αυτό το συμβάν.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
Το στοιχείο VMware SD-WAN που δημιουργεί την ειδοποίηση μπορεί να είναι ένα από τα εξής:
  • SASE Orchestrator
  • SD-WAN Edge (MGD)
  • SD-WAN Edge (EDGED)
  • SD-WAN Edge (PROCMON)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ Οι τεχνικοί λόγοι και οι περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργείται αυτό το συμβάν.
ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ Η έκδοση στην οποία αυτό το συμβάν προστέθηκε για πρώτη φορά. Εάν δεν καθορίζεται, αυτό το συμβάν υπήρχε πριν από την έκδοση 2.5.
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Καθορίζει εάν το συμβάν δεν χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη έκδοση.

Συμβάντα Orchestrator σε επίπεδο επιχείρησης

ΣΥΜΒΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
EDGE_UP Ενεργό Edge ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Το Edge επανέρχεται μετά την απώλεια της σύνδεσης με το SASE Orchestrator μέσω παλμών. 2 διαδοχικοί παλμοί από ένα Edge αναγκάζουν το SASE Orchestrator να αλλάξει την κατάστασή του σε EDGE_UP. Το SASE Orchestrator εκτελεί μια παρακολούθηση κάθε 15 δευτερόλεπτα που ενημερώνει την κατάσταση όλων των Edge.
EDGE_DOWN Ανενεργό Edge ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Το Edge χάνει τη σύνδεση με το SASE Orchestrator και αποτυγχάνει να εκτελέσει 2 ή περισσότερους διαδοχικούς παλμούς. Το SASE Orchestrator εκτελεί μια παρακολούθηση κάθε 15 δευτερόλεπτα που ενημερώνει την κατάσταση όλων των Edge.

LINK_UP Σύνδεση ενεργή ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια σύνδεση WAN επανέρχεται σε κανονική λειτουργική κατάσταση.
LINK_DOWN Ανενεργή σύνδεση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια σύνδεση WAN έχει αποσυνδεθεί από το Edge ή όταν η σύνδεση δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Edge.

VPN_TUNNEL_DOWN

Ανενεργή διοχέτευση VPN

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Η διαμορφωμένη από την υπηρεσία Edge διοχέτευση IPSec προς την πύλη VPN δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή όταν η διοχέτευση έχει απορριφθεί και δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου.

EDGE_HA_FAILOVER

Ανακατεύθυνση Edge υψηλής διαθεσιμότητας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Ένα Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA) ανακατευθύνεται σε κατάσταση αναμονής.

EDGE_SERVICE_DOWN

Ανενεργή υπηρεσία Edge

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Η υπηρεσία Edge που εκτελείται στο SD-WAN Edge ενδέχεται να είναι ανενεργή. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει αποτυχία της συσκευής Edge ή διακοπή της σύνδεσης δικτύου.

EDGE_CSS_TUNNEL_UP

Διοχέτευση Edge CSS ενεργή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Μια διοχέτευση υπηρεσίας ασφαλείας cloud από το Edge είναι ενεργή.

EDGE_CSS_TUNNEL_DOWN

Ανενεργή διοχέτευση Edge CSS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Μια διοχέτευση υπηρεσίας ασφαλείας cloud από το Edge είναι ανενεργή.

NVS_FROM_EDGE_TUNNEL_DOWN

Ανενεργό NVS από διοχέτευση Edge

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Ένα NSD μέσω διοχέτευσης Edge είναι ανενεργό.

NVS_FROM_EDGE_TUNNEL_UP

Ενεργή διοχέτευση NVS από Edge

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Ένα NSD μέσω διοχέτευσης Edge είναι ενεργό.

VNF_VM_DEPLOYED

Το VNF VM αναπτύχθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια εικονική μηχανή Edge VNF αναπτύσσεται στο Edge.

VNF_VM_POWERED_ON

Το VNF VM ενεργοποιήθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια εικονική μηχανή Edge VNF αναπτύσσεται στο Edge και ενεργοποιείται.

VNF_VM_POWERED_OFF

Το VNF VM απενεργοποιήθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια εικονική μηχανή Edge VNF απενεργοποιήθηκε.

VNF_VM_DEPLOYED_AND_POWERED_OFF

Το VNF VM αναπτύχθηκε και απενεργοποιήθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια εικονική μηχανή Edge VNF αναπτύσσεται στο Edge και ενεργοποιείται αμέσως.

VNF_VM_DELETED

Έγινε διαγραφή VNF VM

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Μια εικονική μηχανή Edge VNF καταργείται από το Edge.

VNF_VM_ERROR

Σφάλμα VNF VM

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την ανάπτυξη μιας εικονικής μηχανής Edge VNF.

VNF_INSERTION_ENABLED

Η εισαγωγή VNF ενεργοποιήθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Η εισαγωγή μιας εικονικής μηχανής Edge VNF ενεργοποιήθηκε στο Edge.

VNF_INSERTION_DISABLED

Η εισαγωγή VNF

απενεργοποιήθηκε
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Η εισαγωγή μιας εικονικής μηχανής Edge VNF απενεργοποιήθηκε στο Edge.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_IN_PROGRESS

Λήψη ειδώλου VNF σε εξέλιξη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Η λήψη ενός ειδώλου εικονικής μηχανής Edge VNF βρίσκεται σε εξέλιξη.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_COMPLETED

Η λήψη του ειδώλου VNF ολοκληρώθηκε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Ολοκληρώθηκε η λήψη του ειδώλου μιας εικονικής μηχανής Edge VNF.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_FAILED

Η λήψη του ειδώλου VNF απέτυχε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator

Η λήψη του ειδώλου μιας εικονικής μηχανής Edge VNF απέτυχε.

EDGE_BFD_NEIGHBOR_UP

Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονικό Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δημιουργήθηκε μια περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονικό Edge.

EDGE_BFD_NEIGHBOR_DOWN

Το γειτονικό Edge BFD δεν είναι διαθέσιμο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δεν έχει δημιουργηθεί περίοδος λειτουργίας BFD στο γειτονικό Edge.

EDGE_BFDV6_NEIGHBOR_UP

Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFDv6 σε γειτονικό Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SASE Orchestrator Δημιουργήθηκε μια περίοδος λειτουργίας BFDv6 σε γειτονικό Edge. 4.5

EDGE_BFDV6_NEIGHBOR_DOWN

Το γειτονικό Edge BFDv6 δεν είναι διαθέσιμο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δεν έχει δημιουργηθεί περίοδος λειτουργίας BFDv6 στο γειτονικό Edge. 4.5
EDGE_BGP_NEIGHBOR_UP Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονικό Edge ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge Ένα ομότιμο BGP δημιουργεί διοχέτευση με SD-WAN Edge.
EDGE_BGP_NEIGHBOR_DOWN Το γειτονικό Edge BGP δεν είναι διαθέσιμο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge Το ομότιμο BGP του Edge χάνει τη διοχέτευση με το Edge.

EDGE_BGPV6_NEIGHBOR_UP

Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGPv6 σε γειτονικό Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δημιουργήθηκε μια περίοδος λειτουργίας BGPv6 σε γειτονικό Edge. 4.5

EDGE_BGPV6_NEIGHBOR_DOWN

Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGPv6 σε γειτονικό Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δεν έχει δημιουργηθεί περίοδος λειτουργίας BGPv6 στο γειτονικό Edge. 4.5

PKI_PROMOTION

Η λειτουργία τελικού σημείου PKI προάχθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η λειτουργία PKI ενός Edge έχει αλλάξει από προαιρετική σε απαιτούμενη.

CERTIFICATE_REVOCATION

Το πιστοποιητικό ανακλήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η ανάκληση πιστοποιητικού Edge γίνεται σκόπιμα ή λόγω ενός πιστοποιητικού που έχει λήξει (Το τελευταίο σπάνια πρέπει να συμβεί, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά Edge ανανεώνονται αυτόματα έπειτα από 30 ημέρες στην περίοδο των 90 ημερών).

CERTIFICATE_RENEWAL

Αίτημα ανανέωσης πιστοποιητικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το πιστοποιητικό Edge ανανεώνεται αυτόματα έπειτα από 30 ημέρες στην περίοδο των 90 ημερών.

UPDATE_EDGE_IMAGE_MANAGEMENT

Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη διαχείριση ειδώλων λογισμικού Edge για έναν πελάτη.

SET_EDGE_SOFTWARE

Ενημερωμένο είδωλο λογισμικού Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Εκχωρείται νέο είδωλο λογισμικού στο Edge λόγω νέας εκχώρησης ή αλλαγής στο είδωλο λογισμικού στο προφίλ χειριστή.

UNSET_EDGE_SOFTWARE

Κατάργηση ορισμού ειδώλου λογισμικού Edge παράκαμψης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Παρακάμπτεται η κατάργηση ορισμού του ειδώλου λογισμικού για το Edge και, αντ’ αυτού, αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού που είναι συσχετισμένο με το προφίλ χειριστή.

ADD_OPERATOR_PROFILE

Προστέθηκε προφίλ χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Ένα νέο προφίλ χειριστή έχει συσχετιστεί με αυτήν την επιχείρηση.

REMOVE_OPERATOR_PROFILE

Το προφίλ χειριστή καταργήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Ένα υπάρχον προφίλ χειριστή έχει καταργηθεί από αυτήν την επιχείρηση.

ADD_SOFTWARE_IMAGE

Προστέθηκε είδωλο λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν συσχετίζεται ένα νέο είδωλο λογισμικού με το προφίλ χειριστή για αυτήν την επιχείρηση.

MODIFY_ASSIGNED_OPERATOR_PROFILE_LIST

Τροποποιήθηκε η λίστα αντιστοιχισμένων προφίλ χειριστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η λίστα των προφίλ τελεστών που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση έχει τροποποιηθεί.

MODIFY_ASSIGNED_SOFTWARE_IMAGE_LIST

Τροποποιήθηκε η λίστα αντιστοιχισμένων ειδώλων λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η λίστα των ειδώλων λογισμικού που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση έχει τροποποιηθεί.

CLOUD_SECURITY_ENABLE

Ασφάλεια Cloud ενεργοποιήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η ασφάλεια cloud ενεργοποιείται στο προφίλ της επιχείρησης ή σε προφίλ ειδικά για Edge

CLOUD_SECURITY_DISABLE

Ασφάλεια Cloud απενεργοποιήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η ασφάλεια cloud απενεργοποιείται στο προφίλ της επιχείρησης

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_DELETED

Η υπηρεσία παροχής cloud διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η υπηρεσία παροχής ασφαλείας cloud που είναι συσχετισμένη με το προφίλ μιας επιχείρησης έχει διαγραφεί.

CLOUD_SECURITY_TUNNELING_PROTOCOL_CHANGE

Αλλαγή πρωτοκόλλου διοχέτευσης ασφαλείας Cloud

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το πρωτόκολλο διοχέτευσης ασφαλείας cloud αλλάζει (από IPSEC σε GRE ή αντίστροφα) στο προφίλ μιας επιχείρησης

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_ADDED

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_ADDED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Προστέθηκε μια υπηρεσία παροχής ασφαλείας cloud που είναι συσχετισμένη με ένα προφίλ ειδικά για Edge.

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_REMOVED

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_REMOVED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Καταργήθηκε μια υπηρεσία παροχής ασφαλείας cloud που είναι συσχετισμένη με ένα προφίλ ειδικά για Edge.

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_ENABLED

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_ENABLED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η παράκαμψη ασφαλείας cloud έχει ενεργοποιηθεί σε ένα προφίλ ειδικά για Edge.

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_DISABLED

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_DISABLED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η παράκαμψη ασφαλείας cloud έχει απενεργοποιηθεί σε ένα προφίλ ειδικά για Edge.

CREATE_CLOUD_SERVICE_SITE

Η δημιουργία της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για τη δημιουργία διοχέτευσης υπηρεσίας ασφαλείας cloud από το Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

UPDATE_CLOUD_SERVICE_SITE

Η ενημέρωση της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για την ενημέρωση μιας διοχέτευσης υπηρεσίας ασφαλείας cloud από το Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

DELETE_CLOUD_SERVICE_SITE

Η διαγραφή της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για τη διαγραφή μιας διοχέτευσης υπηρεσίας ασφαλείας cloud από το Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

ZSCALER_SUBLOCATION_ACTION_ENQUEUED

Ενέργεια edge υπο-τοποθεσίας Zscaler σε ουρά αναμονής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για τη δευτερεύουσα τοποθεσία Zscaler μιας υπηρεσίας ασφαλείας cloud τοποθετήθηκε σε ουρά.

EDGE_NVS_TUNNEL_UP

Ενεργή διοχέτευση Edge Direct IPsec

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια διοχέτευση υπηρεσίας ασφαλείας cloud ή NSD μέσω Edge είναι ενεργή.

EDGE_NVS_TUNNEL_DOWN

Ανενεργή διοχέτευση Edge Direct IPsec

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια διοχέτευση υπηρεσίας ασφαλείας cloud ή NSD μέσω Edge είναι ανενεργή.

DIAGNOSTIC_REQUEST

Νέο αίτημα πακέτου διαγνωστικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Ένα νέο διαγνωστικό πακέτο Edge ζητήθηκε από μια επιχείρηση ή έναν χρήστη χειριστή.

EDGE_DIRECT_SITE_DELETED

Η άμεση τοποθεσία στοιχείου Edge διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια διοχέτευση NSD μέσω Edge έχει διαγραφεί.

EDGE_DIRECT_TUNNELS_DISABLED

Οι άμεσες διοχετεύσεις Edge

απενεργοποιήθηκε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το NSD μέσω Edge απενεργοποιήθηκε στις ρυθμίσεις της συσκευής προφίλ.

EDGE_DIRECT_TUNNELS_ENABLED

Οι άμεσες διοχετεύσεις Edge ενεργοποιήθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το NSD μέσω Edge ενεργοποιήθηκε στις ρυθμίσεις της συσκευής προφίλ.

EDGE_DIRECT_TUNNEL_PROVIDER_DELETED

Η υπηρεσία παροχής άμεσης διοχέτευσης Edge διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Η υπηρεσία παροχής NSD μέσω Edge που είναι συσχετισμένη με το προφίλ μιας επιχείρησης έχει διαγραφεί.

CREATE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Η δημιουργία NSD μέσω τοποθεσίας Edge τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για τη δημιουργία διοχέτευσης NSD μέσω Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

UPDATE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Η ενημέρωση NSD μέσω τοποθεσίας Edge τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για την ενημέρωση μιας διοχέτευσης NSD μέσω Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

DELETE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Η διαγραφή NSD μέσω τοποθεσίας Edge τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια εργασία αυτοματισμού API για τη διαγραφή μιας διοχέτευσης NSD μέσω Edge τοποθετήθηκε σε ουρά.

ENTERPRISE_ENABLE_VIEW_SENSITIVE_DATA

Εκχωρήθηκαν δικαιώματα προβολής ευαίσθητων δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση εκχωρεί δικαιώματα στο MSP ή στον χειριστή για την προβολή πληροφοριών δεδομένων (κλειδιών).

ENTERPRISE_ENABLE_OPERATOR_USER_MGMT

Η διαχείριση χρηστών παραπέμφθηκε στον χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση έχει αναθέσει με επιτυχία πρόσβαση στον χειριστή για τη διαχείριση των χρηστών της.

ENTERPRISE_DISABLE_OPERATOR_ACCESS

Η πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών ανακλήθηκε από τον χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση ανακαλεί την πρόσβαση που είχε ανατεθεί προηγουμένως στον χειριστή για τη διαχείριση των οντοτήτων της.

ENTERPRISE_ENABLE_OPERATOR_ACCESS

Η πρόσβαση παραπέμφθηκε στον χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση έχει αναθέσει με επιτυχία πρόσβαση στον χειριστή για τη διαχείριση των οντοτήτων της.

ENTERPRISE_ENABLE_PROXY_ACCESS

Η πρόσβαση ανακλήθηκε από τον χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση έχει αναθέσει με επιτυχία πρόσβαση στον συνεργάτη για τη διαχείριση των οντοτήτων της.

ENTERPRISE_DISABLE_PROXY_ACCESS

Η πρόσβαση παραπέμφθηκε στον συνεργάτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια επιχείρηση ανακαλεί την πρόσβαση που είχε ανατεθεί προηγουμένως στον συνεργάτη για τη διαχείριση των οντοτήτων της.

EDGE_TO_EDGE_VPN_DISABLE

Απενεργοποιημένο VPN από Edge σε Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το VPN από Edge σε Edge που είναι συσχετισμένο με μια συσκευή Edge ή το αντίστοιχο προφίλ της έχει απενεργοποιηθεί.

EDGE_TO_EDGE_VPN_ENABLE

Ενεργοποιημένο VPN από Edge σε Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Το VPN από Edge σε Edge που είναι συσχετισμένο με μια συσκευή Edge ή το αντίστοιχο προφίλ της έχει ενεργοποιηθεί.

VPN_DISABLE

Το Cloud VPN

απενεργοποιήθηκε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Οι ρυθμίσεις cloud VPN που είναι συσχετισμένες με μια συσκευή Edge ή το αντίστοιχο προφίλ της έχουν απενεργοποιηθεί.

VPN_ENABLE

Το Cloud VPN ενεργοποιήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι ρυθμίσεις cloud VPN που είναι συσχετισμένες με μια συσκευή Edge ή το αντίστοιχο προφίλ της.

VPN_UPDATE

Το Cloud VPN ενημερώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν οι ρυθμίσεις cloud VPN που είναι συσχετισμένες με μια συσκευή Edge ή το αντίστοιχο προφίλ της έχουν ενημερωθεί με νέες τροποποιημένες.

REMOTE_ACTION

Απομακρυσμένη ενέργεια Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Μια απομακρυσμένη ενέργεια εκτελείται σε ένα online Edge.

RECURRING_REPORT_ERROR

Σφάλμα επαναλαμβανόμενης αναφοράς

ΣΦΑΛΜΑ

SASE Orchestrator

Όταν η επαναλαμβανόμενη αναφορά αποτυγχάνει.

CREATE_COMPOSITE_ROLE

Ο σύνθετος ρόλος δημιουργήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν δημιουργείται ένας σύνθετος ρόλος από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή.

4.5

UPDATE_COMPOSITE_ROLE

Ο σύνθετος ρόλος ενημερώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν ένας σύνθετος ρόλος ενημερώνεται από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή.

4.5

DELETE_COMPOSITE_ROLE

Ο σύνθετος ρόλος διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν ένας σύνθετος ρόλος διαγράφεται από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή.

4.5

ENQUEUE_CREATE_ZSCALER_SUBLOCATION

Η δημιουργία της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

ENQUEUE_UPDATE_ZSCALER_SUBLOCATION

Η ενημέρωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

ENQUEUE_DELETE_ZSCALER_SUBLOCATION

Η διαγραφή της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

CREATE_ZSCALER_SUBLOCATION

Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler δημιουργήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

UPDATE_ZSCALER_SUBLOCATION

Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

DELETE_ZSCALER_SUBLOCATION

Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

ENQUEUE_UPDATE_ZSCALER_LOCATION

Η ενημέρωση της τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

CREATE_ZSCALER_LOCATION

Το αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler δημιουργήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

UPDATE_ZSCALER_LOCATION

Το αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5

DELETE_ZSCALER_LOCATION

Το αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator

Όταν τροποποιείται η διαμόρφωση τοποθεσίας των ρυθμίσεων της συσκευής Edge.

4.5
GATEWAY_BGP_NEIGHBOR_UP

Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονική πύλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN Όταν ένα ομότιμο BGP δημιουργεί διοχέτευση με πύλη.
GATEWAY_BGP_NEIGHBOR_DOWN Το γειτονικό BGP πύλης δεν είναι διαθέσιμο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN Όταν ένα ομότιμο BGP μιας πύλης χάνει τη διοχέτευση με μια πύλη.

VRF_MAX_LIMIT_EXCEEDED

Πύλη συνεργατών του VMware SD-WAN: Ενεργοποιήθηκαν οι κανόνες μέγιστου ορίου χάρτη δρομολογήσεων για την επιχείρηση <enterprise-name>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN

Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο της διαμόρφωσης χάρτη εισερχόμενων δρομολογήσεων.

VRF_ROUTEMAP_RULES_MAX_LIMIT_HIT

Πύλη συνεργατών του VMware SD-WAN: Ενεργοποιήθηκαν οι κανόνες μέγιστου ορίου χάρτη δρομολογήσεων για την επιχείρηση <enterprise-name>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN

Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο της διαμόρφωσης χάρτη εξερχόμενων δρομολογήσεων.

VRF_LIMIT_EXCEEDED

Πύλη συνεργατών VMware SD-WAN: Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο VRF (1000)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN

Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο VRF για την πύλη συνεργατών.

GATEWAY_STARTUP

Η υπηρεσία πύλης VMware SD-WAN εκκινήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN

Το daemon πύλης έχει ξεκινήσει.

ZSCALER_MONITOR_DISABLED

Η παρακολούθηση Zscaler είναι απενεργοποιημένη

ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του daemon ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας L7 για διοχετεύσεις CSS στο Edge/πύλη. Ή είναι απενεργοποιημένο λόγω πάρα πολλών αποτυχιών.

4.4

ZSCALER_MONITOR_FAILED

Η παρακολούθηση Zscaler απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Όταν το daemon ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας L7 αποτυχαίνει με έναν κωδικό επιστροφής.

4.4

MGD_EMERG_REBOOT

Επανεκκίνηση του συστήματος για ανάκτηση από μπλοκαρισμένες διαδικασίες: <process name>

ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Το Edge/η πύλη επανεκκινείται για να ανακάμψει από μπλοκαρισμένες διεργασίες από το vc_procmon.

4.4

EDGE_SERVICES_STARTED/

GATEWAY_SERVICES_STARTED

Οι υπηρεσίες Edge/πύλης εκκινήθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δημιουργείται όταν το procmon εκκινεί τις υπηρεσίες.

4.5

EDGE_SERVICES_STOPPED/

GATEWAY_SERVICES_STOPPED

Οι υπηρεσίες Edge/πύλης διακόπηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δημιουργείται όταν το procmon σταματά όλες τις υπηρεσίες.

4.5

EDGE_SERVICES_RESTARTED/

GATEWAY_SERVICES_RESTARTED

Οι υπηρεσίες Edge/πύλης επανεκκινήθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON) Δημιουργείται όταν το procmon επανεκκινεί όλες τις υπηρεσίες. 4.5

EDGE_SERVICES_TERMINATED/

GATEWAY_SERVICES_TERMINATED

Οι υπηρεσίες Edge/πύλης τερματίστηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (PROCMON) Δημιουργείται όταν το procmon τερματίζει όλες τις υπηρεσίες. 4.5

GATEWAY_SERVICE_DUMPED

Η υπηρεσία gwd διακόπηκε για αποτύπωση μνήμης διαγνωστικών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δημιουργείται όταν το gwd διακόπτεται με χρήση του SIGQUIT για τη δημιουργία αποτύπωσης πυρήνα από τον χρήστη.

4.4

GATEWAY_MGD_SERVICE_FAILED

η υπηρεσία mgd απέτυχε με σφάλμα ....., γίνεται επανεκκίνηση

ΣΦΑΛΜΑ Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δημιουργείται από το vc_procmon στην πύλη όταν διακόπτεται το MGD.

4.4

GATEWAY_NAT_SERVICE_FAILED

Η υπηρεσία natd απέτυχε με σφάλμα ...., γίνεται επανεκκίνηση

ΣΦΑΛΜΑ Πύλη SD-WAN (PROCMON)

Δημιουργείται από το vc_procmon στην πύλη όταν διακόπτεται το natd daemon.

4.4

EDGE_DNSMASQ_FAILED

Το dnsmasq ΑΠΕΤΥΧΕ να ξεκινήσει

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Δημιουργείται όταν το dnsmasq daemon αποτυχαίνει να ξεκινήσει.

4.4

EDGE_SSH_LOGIN

Το sshd αποδέχτηκε τη σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (PROCMON)

Δημιουργείται κάθε φορά που γίνεται σύνδεση ssh για πρόσβαση στο Edge.

4.4

EDGE_SERVICE_DUMPED

Η υπηρεσία edged διακόπηκε για αποτύπωση μνήμης διαγνωστικών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Δημιουργείται όταν το Edge διακόπτεται με χρήση του SIGQUIT για τη δημιουργία αποτύπωσης πυρήνα από τον χρήστη.

4.4

EDGE_LED_SERVICE_DISABLED

Η υπηρεσία LED μπροστινής πλευράς Edge

απενεργοποιήθηκε
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΙΣΙΜΟ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία LED απενεργοποιήθηκε.

EDGE_LED_SERVICE_FAILED

Η υπηρεσία LED μπροστινής πλευράς Edge απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON) Η υπηρεσία LED απέτυχε.

EDGE_MGD_SERVICE_DISABLED

Η υπηρεσία διαχείρισης απενεργοποιήθηκε

ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία διαχείρισης δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί, λόγω πάρα πολλών αποτυχιών.

EDGE_MGD_SERVICE_FAILED

Η υπηρεσία διαχείρισης απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (PROCMON) Η υπηρεσία διαχείρισης απέτυχε.

EDGE_SERVICE_DISABLED

Υπηρεσία επιπέδου δεδομένων Edge

απενεργοποιήθηκε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η Υπηρεσία επιπέδου δεδομένων Edge είναι απενεργοποιημένη.

EDGE_SERVICE_ENABLED

Ενεργοποιημένη υπηρεσία επιπέδου δεδομένων Edge

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων Edge ενεργοποιείται από χρήστη από το τοπικό περιβάλλον εργασίας χρήστη.

EDGE_SERVICE_FAILED

Αποτυχία υπηρεσίας επιπέδου δεδομένων Edge

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων Edge απέτυχε.

EDGE_VNFD_SERVICE_DISABLED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία VNFD Edge απενεργοποιήθηκε.

EDGE_VNFD_SERVICE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία VNFD Edge απέτυχε.

EDGE_DOT1X_SERVICE_DISABLED

Η υπηρεσία Edge 802.1x

απενεργοποιήθηκε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία 802.1x του SD-WAN Edge απενεργοποιήθηκε.

EDGE_DOT1X_SERVICE_FAILED

Η υπηρεσία Edge 802.1x απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία 802.1x του SD-WAN Edge απέτυχε.

EDGE_NYANSA_SYSLOG_SERVICE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa Syslog απέτυχε.

EDGE_NYANSA_SYSLOG_SERVICE_DISABLED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa Syslog απενεργοποιήθηκε.

EDGE_NYANSA_AMOND_SERVICE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa Amond απέτυχε.

EDGE_NYANSA_AMOND_SERVICE_DISABLED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa Amond απενεργοποιήθηκε

EDGE_NYANSA_SNMP_TRAPD_SERVICE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa SNMP Trapd απέτυχε.

EDGE_NYANSA_SNMP_TRAPD_SERVICE_DISABLED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία Nyansa SNMP Trapd απενεργοποιήθηκε.

EDGE_NYANSA_SNMP_READER_SERVICE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία ανάγνωσης Nyansa SNMP απέτυχε.

EDGE_NYANSA_SNMP_READER_SERVICE_DISABLED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (PROCMON)

Η υπηρεσία ανάγνωσης Nyansa SNMP απενεργοποιήθηκε.

EDGE_USB_PORTS_ENABLED/

GATEWAY_USB_PORTS_ENABLED

Οι θύρες USB Edge/πύλης ενεργοποιήθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (MGD)

Δημιουργείται όταν είναι ενεργοποιημένες οι θύρες USB.

4.5

EDGE_USB_PORTS_DISABLED/

GATEWAY_USB_PORTS_DISABLED

Οι θύρες USB Edge/πύλης απενεργοποιήθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (MGD)

Δημιουργείται όταν απενεργοποιούνται οι θύρες USB.

4.5

EDGE_USB_PORTS_ENABLE_FAILURE/

GATEWAY_USB_PORTS_ENABLE_FAILURE

Αποτυχία ενεργοποίησης θυρών USB Edge/πύλης

ΚΡΙΣΙΜΟ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (MGD)

Δημιουργείται όταν το procmon ενεργοποιεί την αποτυχία των θυρών USB.

4.5

EDGE_USB_PORTS_DISABLE_FAILURE/

GATEWAY_USB_PORTS_DISABLE_FAILURE

Αποτυχία απενεργοποίησης θυρών USB Edge/πύλης

ΚΡΙΣΙΜΟ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN (MGD) Δημιουργείται όταν το procmon απενεργοποιεί την αποτυχία των θυρών USB. 4.5

VNF_VM_EVENT

Συμβάν VNF VM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν το VNF ενεργοποιείται, απενεργοποιείται, διαγράφεται ή αναπτύσσεται. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε τον τύπο.

VNF_INSERTION_EVENT

Συμβάν εισαγωγής VNF

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD)

Η εισαγωγή VNF ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε τον τύπο.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_EVENT

Συμβάν λήψης ειδώλου VNF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η λήψη VNF βρίσκεται σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε ή απέτυχε. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε τον τύπο.

MGD_START

Online

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge (MGD)

Το daemon διαχείρισης του Edge έχει ξεκινήσει.

MGD_EXITING

Τερματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SD-WAN Edge (MGD)

Η υπηρεσία διαχείρισης σε ένα SD-WAN Edge τερματίζεται για επανεκκίνηση.

MGD_SET_CERT_SUCCESS

Το πιστοποιητικό ορίστηκε με επιτυχία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το νέο πιστοποιητικό PKI για την επικοινωνία του Orchestrator εγκαταστάθηκε με επιτυχία σε ένα SD-WAN Edge.

MGD_SET_CERT_FAIL

Το πιστοποιητικό δεν ορίστηκε με επιτυχία ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Η εγκατάσταση ενός νέου πιστοποιητικού PKI για την επικοινωνία του Orchestrator σε ένα SD-WAN Edge απέτυχε.

MGD_CONF_APPLIED

Η ρύθμιση παραμέτρων εφαρμόστηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η αλλαγή στη διαμόρφωση που έγινε στο Orchestrator έχει ωθηθεί στο SD-WAN Edge και εφαρμόστηκε με επιτυχία.

MGD_CONF_PENDING

Εκκρεμεί νέα ρύθμιση παραμέτρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η εφαρμογή της νέας διαμόρφωσης εκκρεμεί (Αυτό το συμβάν ΔΕΝ δημιουργείται προς το παρόν πουθενά)

MGD_CONF_ROLLBACK

Έγινε επαναφορά από εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων

ΚΡΙΣΙΜΟ

SD-WAN Edge (MGD)

Έπρεπε να γίνει επαναφορά της πολιτικής διαμόρφωσης που στάλθηκε από το Orchestrator, επειδή αποσταθεροποίησε το SD-WAN Edge.

MGD_CONF_FAILED

Η εφαρμογή της ρύθμισης παραμέτρων απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge απέτυχε να εφαρμόσει μια αλλαγή διαμόρφωσης που έγινε στο Orchestrator.

MGD_CONF_UPDATE_INVALID

Μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων ενημέρωσης λογισμικού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (MGD)

Αντιστοιχίστηκε στο Edge ένα προφίλ χειριστή με μη έγκυρο είδωλο λογισμικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Edge.

MGD_DEVICE_CONFIG_WARNING

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (MGD)

Εντοπίστηκαν ασυνεπείς ρυθμίσεις συσκευής. Το MGD συνεχίζεται με προειδοποιήσεις.

MGD_DEVICE_CONFIG_ERROR

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις συσκευής από το MGD.

MGD_SWUP_IGNORED_UPDATE

Η ενημέρωση λογισμικού παραβλέφθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η ενημέρωση του λογισμικού παραβλέπεται κατά το χρόνο ενεργοποίησης, επειδή το SD-WAN Edge εκτελεί ήδη τη συγκεκριμένη έκδοση.

MGD_SWUP_INVALID_SWUPDATE

Μη έγκυρη ενημέρωση λογισμικού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD)

Το πακέτο ενημέρωσης λογισμικού που ελήφθη από το Orchestrator δεν είναι έγκυρο.

MGD_SWUP_DOWNLOAD_FAILED

Η λήψη λογισμικού απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Η λήψη ενός ειδώλου ενημέρωσης λογισμικού Edge απέτυχε.

MGD_SWUP_UNPACK_FAILED

Η αποσυμπίεση της ενημέρωσης λογισμικού απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge δεν κατάφερε να αποσυμπιέσει το πακέτο ενημέρωσης λογισμικού που λάβατε.

MGD_SWUP_INSTALL_FAILED

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης λογισμικού απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης λογισμικού του Edge απέτυχε.

MGD_SWUP_INSTALLED

Ενημέρωση λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η λήψη και εγκατάστασης της ενημέρωσης λογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

MGD_SWUP_REBOOT

Επανεκκίνηση μετά από ενημέρωση λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge επανεκκινείται έπειτα από μια ενημέρωση λογισμικού.

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_START

Η ενημέρωση λογισμικού της συσκευής σε αναμονή ξεκίνησε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge στέλνει μήνυμα αναβάθμισης στη συσκευή σε αναμονή, όταν εντοπίζει ότι η ομότιμη έκδοση λογισμικού δεν είναι ίδια με το Ενεργό Edge ή το Ενεργό Edge έλαβε εντολή αναβάθμισης από το SASE Orchestrator.

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

Η ενημέρωση λογισμικού της συσκευής σε αναμονή απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Το Ενεργό Edge αναφέρει αποτυχία αναβάθμισης της συσκευής σε αναμονή, εάν αποτύχει να στείλει την εντολή αναβάθμισης σε ομότιμο ή αν η αναβάθμιση της συσκευής σε αναμονή δεν ξεκινά για περισσότερο από 5 λεπτά

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATED

Η ενημέρωση λογισμικού της συσκευής σε αναμονή ολοκληρώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Όταν το Ενεργό Edge εντοπίσει ότι η συσκευή σε αναμονή εμφανίζεται με την αναμενόμενη έκδοση ειδώλου

MGD_VCO_ADDR_RESOLV_FAILED

Δεν είναι δυνατή η επίλυση της διεύθυνσης Orchestrator

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD)

Η ανάλυση DNS της διεύθυνσης του Orchestrator απέτυχε.

MGD_DIAG_REBOOT

Επανεκκίνηση που ενεργοποιείται από τον χρήστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge επανεκκινείται από μια απομακρυσμένη ενέργεια από το Orchestrator.

MGD_DIAG_RESTART

Έγινε επανεκκίνηση των υπηρεσιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Η υπηρεσία επιπέδου δεδομένων στο SSD-WAN Edge επανεκκινείται από μια απομακρυσμένη ενέργεια από το Orchestrator.

MGD_SHUTDOWN

Απενεργοποιήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Διαγνωστικός τερματισμός λειτουργίας του Edge με βάση το αίτημα του χρήστη.

MGD_HARD_RESET

Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Γίνεται επαναφορά του Edge στο εργοστασιακά προεπιλεγμένο λογισμικό και τη διαμόρφωσή του.

MGD_DEACTIVATED

Απενεργοποιημένο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge απενεργοποιείται με βάση το αίτημα του χρήστη από mgd.

MGD_NETWORK_SETTINGS_UPDATED

Οι ρυθμίσεις δικτύου ενημερώθηκαν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Οι ρυθμίσεις δικτύου εφαρμόζονται σε ένα SD-WAN Edge.

MGD_NETWORK_MGMT_IF_BROKEN

Το δίκτυο διαχείρισης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD)

Το δίκτυο διαχείρισης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

MGD_NETWORK_MGMT_IF_FIXED

Το δίκτυο επανεκκινήθηκε δύο φορές για να διορθωθεί η ασυνέπεια του δικτύου διαχείρισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (MGD)

Το δίκτυο επανεκκινείται δύο φορές για να διορθωθεί η ασυνέπεια του δικτύου διαχείρισης.

MGD_INVALID_VCO_ADDRESS

Δεν είναι δυνατή η αποστολή παλμού στο νέο VCO %(newprimary)s, συνεχίστε να επικοινωνείτε με το παλιό VCO %(oldprimary)s [Unable to heartbeat to new VCO %(newprimary)s, keep talking to old VCO %(oldprimary)s]

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (MGD)

Στάλθηκε μια μη έγκυρη διεύθυνση για το Orchestrator σε μια ενημέρωση πολιτικής επιπέδου διαχείρισης και αγνοήθηκε.

MGD_ACTIVATION_PARTIAL

Η ενεργοποίηση δεν ολοκληρώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge ενεργοποιείται μερικώς, αλλά μια ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.

MGD_REBOOT_DIAG_BUNDLE

Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου πριν από την επανεκκίνηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Όταν το διαγνωστικό πακέτο δημιουργείται πριν από την επανεκκίνηση. 5.0

MGD_ACTIVATION_SUCCESS

Ενεργοποιήθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge ενεργοποιήθηκε με επιτυχία.

MGD_ACTIVATION_ERROR

Η ενεργοποίηση απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Η ενεργοποίηση του Edge απέτυχε. Είτε η σύνδεση ενεργοποίησης δεν ήταν σωστή είτε δεν ήταν επιτυχημένη η λήψη της διαμόρφωσης στο Edge.

MGD_HA_TERMINATED

Η υψηλή διαθεσιμότητα απενεργοποιήθηκε στο Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Το Edge σε αναμονή στέλνει αυτό το συμβάν όταν απενεργοποιείται η υψηλή διαθεσιμότητα.

EDGE_INTERFACE_DOWN

Ανενεργή διασύνδεση στοιχείου Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται από δέσμες ενεργειών hotplug, όταν η διασύνδεση είναι ανενεργή.

EDGE_INTERFACE_UP

Ενεργή διασύνδεση Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται από δέσμες ενεργειών hotplug, όταν η διασύνδεση είναι ενεργή.

EDGE_KERNEL_PANIC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD)

Το λειτουργικό σύστημα του Edge αντιμετώπισε μια κρίσιμη εξαίρεση και πρέπει να επανεκκινήσει το Edge για να αποκατασταθεί. Μια επανεκκίνηση του Edge διαταράσσει την κυκλοφορία του πελάτη για 2-3 λεπτά, όσο ολοκληρώνεται η επανεκκίνηση του Edge.

MGD_MFRMUP_IGNORED_UPDATE

Η ενημέρωση υλικολογισμικού μόντεμ παραβλέφθηκε: <error message>

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν παραβλέπεται η ενημέρωση υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_INVALID_MFRMUPDATE

Εφαρμόστηκε μη έγκυρη ενημέρωση υλικολογισμικού μόντεμ: <error message>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν εφαρμόζεται μη έγκυρη ενημέρωση υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_INCOMPATIBLE_UPDATE

Μη συμβατή συσκευή ή εργοστασιακό είδωλο: <error message>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν η συσκευή δεν είναι συμβατή για την ενημέρωση υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_DOWNLOAD_FAILED

Σφάλμα κατά τη λήψη του MFW έκδ. <version> <build>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη λήψη της έκδοσης ενημέρωσης υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_UNPACK_FAILED

Σφάλμα κατά την αποσυμπίεση του MFW έκδ. <version> δομή <build>

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν αποτυχαίνει η αποσυμπίεση της ενημέρωσης υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_INSTALL_FAILED

Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του MFW έκδ. <version> δομή <build>

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν αποτυχαίνει η εγκατάσταση ενημέρωσης υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_INSTALLED

Έγινε εγκατάσταση του ληφθέντος MFW έκδ. <version> δομή <build>

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν εγκαθίσταται η έκδοση ενημέρωσης υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_UPGRADE_PROGRESS

Ενημέρωση MFW σε εξέλιξη έκδ. <version> δομή <build>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση υλικολογισμικού του μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_REBOOT

Το Edge επανεκκινείται στη νέα έκδοση του MFW έκδοση <version> δομή <build>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται κατά την επανεκκίνηση του Edge με τη νέα έκδοση ενημέρωσης υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_STANDBY_UPDATE_START

Εκκινήστε την ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με το νέο MFW

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν εκκινείται η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

Η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με το νέο MFW απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν αποτυχαίνει η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υλικολογισμικού μόντεμ. 5.0

MGD_MFRMUP_STANDBY_UPDATED

Επιτυχής ενημέρωση λειτουργίας αναμονής HA με το νέο MFW

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υλικολογισμικού μόντεμ ολοκληρώνεται με επιτυχία. 5.0

EDGE_OSPF_NSM

Συμβάν Edge OSPF NSM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το Edge στέλνει αυτό το συμβάν, όταν αλλάζει η κατάσταση του γειτονικού OSPF.

IP_SLA_PROBE

Διερεύνηση IP SLA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Δημιουργείται από το Edge, όταν αλλάζει η κατάσταση IPSLA.

IP_SLA_RESPONDER

Απόκριση IP SLA ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν η κατάσταση απόκρισης IPSLA αλλάζει από ενεργή σε ανενεργή και αντίστροφα.

ALL_CSS_DOWN

ALL_CSS_DOWN

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν απενεργοποιούνται όλες οι διαδρομές CSS.

CSS_UP

CSS_UP

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν είναι ενεργή τουλάχιστον μία διαδρομή CSS.

LINK_MTU

Εντοπίστηκε MTU σύνδεσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Εντοπίστηκε MTU σύνδεσης. Η πύλη έχει εντοπίσει το MTU για αυτήν τη σύνδεση WAN και όλη η κυκλοφορία που αποστέλλεται σε αυτήν τη σύνδεση θα αντιστοιχεί σε αυτήν την ένδειξη MTU. Για την έκδοση 3.2.x και παλαιότερες εκδόσεις, το λογισμικό VeloCloud χρησιμοποιεί τον εντοπισμό MTU διαδρομής RFC 1191, που βασίζεται στη λήψη σφάλματος ICMP (απαιτείται κατακερματισμός) από μια συσκευή ανάντη, προκειμένου να εντοπίσει το MTU. Στην έκδοση 3.3.x και νεότερες εκδόσεις, ο εντοπισμός MTU διαδρομής έχει βελτιωθεί για τη χρήση του εντοπισμού MTU διαδρομής επιπέδου πακέτου (RFC 4821).

PORT_SCAN_DETECTED

Εντοπίστηκε σάρωση θύρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Εάν το τείχος προστασίας κατάστασης εντοπίσει σάρωση κεντρικού υπολογιστή, τότε αυτό το συμβάν θα καταγραφεί μαζί με τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας.

PEER_UNUSABLE

Η ομότιμη σύνδεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED) Η ομότιμη σύνδεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν χρησιμοποιείται

PEER_USABLE

Η ομότιμη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED) Η ομότιμη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν χρησιμοποιείται

BW_UNMEASURABLE

Σφάλμα κατά τη μέτρηση του εύρους ζώνης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Η μέτρηση του εύρους ζώνης απέτυχε στην κύρια πύλη. Θα γίνει νέα προσπάθεια μέτρησης σε 30 λεπτά. Μπορεί να οφείλεται σε μια σύνδεση που αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας, όπως υπερβολική απώλεια ή καθυστέρηση. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο στο Edge έκδοσης 3.1.x ή παλιότερης, καθώς έχει καταργηθεί από την έκδοση 3.2.0 του Edge και μετά.

SLOW_START_CAP_MET

Το εύρος ζώνης που μετρήθηκε υπερβαίνει το όριο αργής εκκίνησης. Μετακίνηση σε λειτουργία ταχείας μετάδοσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

SD-WAN Edge (EDGED)

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου αργής εκκίνησης μέτρησης εύρους ζώνης των 175 Mbps. Θα γίνει νέα μέτρησης της σύνδεσης σε λειτουργία ταχείας μετάδοσης, για να εξασφαλιστεί η σωστή μέτρηση μιας σύνδεσης WAN 175+ Mbps.

EDGE_BFD_CONFIG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το BFD έχει ρυθμιστεί με εσφαλμένη τοπική διεύθυνση.

FLOOD_ATTACK_DETECTED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Δημιουργείται όταν ένας κακόβουλος κεντρικός υπολογιστής πλημμυρίζει το SD-WAN Edge με νέες συνδέσεις.

LINK_ALIVE

Η σύνδεση είναι ενεργή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν η κατάσταση της σύνδεσης (link_fsm) γίνεται ενεργή.

LINK_DEAD

Ανενεργή σύνδεση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν η κατάσταση της σύνδεσης (link_fsm) γίνεται ανενεργή.

LINK_USABLE

Η σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν η κατάσταση της σύνδεσης (link_fsm) γίνεται χρησιμοποιήσιμη.

LINK_UNUSABLE

Δεν είναι δυνατή η χρήση της σύνδεσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν η κατάσταση της σύνδεσης (link_fsm) γίνεται μη χρησιμοποιήσιμη.

VPN_DATACENTER_STATUS

Αλλαγή κατάστασης διοχέτευσης VPN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (EDGED)

Αλλαγή κατάστασης της διοχέτευσης VPN.

INTERFACE_CONFIG_ERROR

Σφάλμα διαμόρφωσης διασύνδεσης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

HA_STANDBY_ACTIVATED

Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναμονής HA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Όταν το Ενεργό Edge εντοπίσει ομότιμο σε κατάσταση αναμονής, στέλνει αυτό το συμβάν στο SASE Orchestrator για να ενεργοποιηθεί το Edge σε αναμονή.

HA_INTF_STATE_CHANGED

Η κατάσταση της διασύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας άλλαξε ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Η διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας ενεργοποιήθηκε/απενεργοποιήθηκε.

HA_GOING_ACTIVE

Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Μετάβαση του Edge σε αναμονή σε Ενεργό Edge, όταν δεν ανιχνεύεται παλμός για περισσότερα από 700ms.

HA_FAILED

Άγνωστη κατάσταση ομότιμου υψηλής διαθεσιμότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το Ενεργό Edge δεν ανιχνεύει παλμό ή δραστηριότητα από το Edge σε αναμονή για περισσότερα από 700 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

HA_READY

Έτοιμο για υψηλή διαθεσιμότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το Ενεργό Edge ανιχνεύει ενεργοποιημένο ομότιμο σε αναμονή.

VCO_IDENTIFIED_HA_FAILOVER Εντοπίστηκε ανακατεύθυνση Edge υψηλής διαθεσιμότητας ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED) Το Orchestrator εντόπισε ότι έχει προκύψει ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας στο Edge. 5.2
VCO_IDENTIFIED_HA_FAILURE Εντοπίστηκε αποτυχία υψηλής διαθεσιμότητας Edge ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED) Το Orchestrator εντόπισε ότι το Edge αναμονής είναι εκτός λειτουργίας. 5.2
HA_UPDATE_FAILOVER_TIME Ενημέρωση χρόνου ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας από ####ms σε ####ms ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED) Ο χρήστης άλλαξε τον χρόνο ανακατεύθυνσης ενός Edge υψηλής διαθεσιμότητας λόγω έλλειψης απόκρισης παλμού. Αυτός ο χρόνος μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). 5.2
HA_RESET_FAILOVER_TIME Επαναφορά χρόνου ανακατεύθυνσης από ####ms σε ####ms. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED) Όταν το σύστημα ενός Edge υψηλής διαθεσιμότητας είναι σταθερό για 60 δευτερόλεπτα, η διεργασία μειώνει τον χρόνο ανακατεύθυνσης κατά 50%. 5.2

MGD_UNREACHABLE

Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε διακομιστή μεσολάβησης διαχείρισης

ΕΠΕΙΓΟΝ

SD-WAN Edge (EDGED)

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία της διεργασίας επιπέδου δεδομένων με τον διακομιστή μεσολάβησης επιπέδου διαχείρισης.

VRRP_INTO_MASTER_STATE

Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε σε πρωτεύουσα κατάσταση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το VRRP τέθηκε σε πρωτεύουσα κατάσταση

VRRP_OUT_OF_MASTER_STATE

Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε από την πρωτεύουσα κατάσταση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το VRRP τέθηκε εκτός πρωτεύουσας κατάστασης.

VRRP_FAIL_INFO

Το VRRP απέτυχε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το VRRP απέτυχε.

EDGE_HEALTH_ALERT

Ειδοποίηση εύρυθμης λειτουργίας Edge

ΕΠΕΙΓΟΝ

SD-WAN Edge (EDGED)

Το επίπεδο δεδομένων δεν είναι δυνατό να εκχωρήσει τους απαραίτητους πόρους για την επεξεργασία πακέτων.

EDGE_STARTUP

Εκκίνηση υπηρεσίας Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Το Edge λειτουργεί σε λειτουργία μόνο mgmt.

EDGE_DHCP_BAD_OPTION

Μη έγκυρη επιλογή DHCP

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Οι παράμετροι του SD-WAN Edge έχουν ρυθμιστεί με μια μη έγκυρη επιλογή DHCP.

EDGE_NEW_USER

Προβλήθηκε νέος χρήστης υπολογιστή-πελάτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Εντοπίστηκε νέος ή ενημερωμένος χρήστης υπολογιστή-πελάτη σε μια δεδομένη διεύθυνση MAC.

EDGE_NEW_DEVICE

Ορατή νέα συσκευή πελάτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Εντοπίστηκε νέα συσκευή κατά το DHCP.

INVALID_JSON

ΚΡΙΣΙΜΟ SD-WAN Edge (EDGED)

Το Edge έλαβε μη έγκυρα δεδομένα json από το mgd.

QOS_OVERRIDE

Παράκαμψη QoS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (EDGED)

Τα απομακρυσμένα διαγνωστικά εκτελούνται για να αναστρέψουν την κυκλοφορία του cloud ώστε να δρομολογείται σύμφωνα με την επιχειρηματική πολιτική Ή να αποστέλλεται στην πύλη Ή να παρακάμπτει την πύλη.

EDGE_L2_LOOP_DETECTED

Εντοπίστηκε βρόχος Edge L2

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (EDGED)

Εντοπίστηκε βρόχος Edge L2.

EDGE_TUNNEL_CAP_WARNING

Προειδοποίηση Edge διοχέτευσης CAP

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (EDGED)

Το Edge έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα διοχέτευσης.

LOS_DETECTED

Δεν εμφανίζεται πλέον LoS στη διασύνδεση <iface-name>/

Εντοπίστηκε LoS στη διασύνδεση <iface-name>

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED)

Η απώλεια της κατάστασης σήματος άλλαξε στη διασύνδεση στη ρύθμιση HA.

4.4

EDGE_LOCALUI_LOGIN

Σύνδεση σε τοπική UI Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Ένας χρήστης συνδέθηκε με επιτυχία στο τοπικό περιβάλλον εργασίας χρήστη.

EDGE_MEMORY_USAGE_ERROR

Κρίσιμη χρήση μνήμης

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge

Η διεργασία εποπτείας πόρων ανιχνεύει ότι η χρήση της μνήμης από το Edge έχει υπερβεί τα καθορισμένα όρια και φτάνει το όριο του 70%. Η Εποπτεία πόρων περιμένει 90 δευτερόλεπτα για να επιτρέψει στη διεργασία του Edge να ανακάμψει από μια πιθανή προσωρινή αύξηση στη χρήση μνήμης. Εάν η χρήση μνήμης παραμείνει σε επίπεδο 70% ή υψηλότερο για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα, το Edge θα δημιουργήσει αυτό το μήνυμα σφάλματος και θα στείλει αυτό το συμβάν στο Orchestrator.

EDGE_MEMORY_USAGE_WARNING

Προειδοποίηση χρήσης μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Η διεργασία εποπτείας πόρων ανιχνεύει ότι το Edge χρησιμοποιεί το 50% ή και παραπάνω της διαθέσιμης μνήμης. Αυτό το συμβάν θα αποστέλλεται στο Orchestrator κάθε 60 λεπτά μέχρι η χρήση της μνήμης να πέσει κάτω από το όριο του 50%.

EDGE_RESTARTING

Επανεκκίνηση υπηρεσίας Edge που ενεργοποιείται από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge

Ο χρήστης ενεργοποιεί μια επανεκκίνηση υπηρεσίας Edge.

EDGE_REBOOTING

Επανεκκίνηση στοιχείου Edge που ενεργοποιείται από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge

Ο χρήστης ενεργοποιεί μια επανεκκίνηση του Edge.

EDGE_HARD_RESET

Επαναφορά Edge μέσω υλικού με εκκίνηση από χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge

Επαναφορά του Edge μέσω υλικού

EDGE_DEACTIVATED

Το Edge απενεργοποιήθηκε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge

Όλες οι παράμετροι του SD-WAN Edge έχουν απαλειφθεί και δεν είναι συσχετισμένο με τοποθεσία πελάτη. Η δομή λογισμικού παραμένει αμετάβλητη.

EDGE_CONSOLE_LOGIN

Σύνδεση κονσόλας Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Σύνδεση SD-WAN Edge μέσω θύρας κονσόλας.

EDGE_COMMAND

Εντολή Edge

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Δημιουργείται από το SD-WAN Edge στη διάρκεια απομακρυσμένων διαγνωστικών κατά την εκτέλεση εντολών Edge.

EDGE_BIOS_UPDATED

Το Edge BIOS ενημερώθηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Δημιουργείται από τη δέσμη ενεργειών 12-upgrade-bios.sh, όταν ενημερώνεται με επιτυχία το BIOS του SD-WAN Edge.

EDGE_BIOS_UPDATE_FAILED

Η ενημέρωση Edge BIOS απέτυχε

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge

Δημιουργείται από τη δέσμη ενεργειών 12-upgrade-bios.sh, όταν αποτυγχάνει η ενημέρωση του BIOS του SD-WAN Edge.

IPV6_ADDR_DELETED

Η διεύθυνση IPv6 <v6addr> στη διασύνδεση/δευτερεύουσα διασύνδεση <iface/subiface name> διαγράφηκε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN

Όταν η διασύνδεση IPv6 διαγράφεται σε διασύνδεση ή δευτερεύουσα διασύνδεση.

4.4

IPV6_NEW_ADDR_ADDED

Προστέθηκε νέα διεύθυνση IPv6 <v6-addr> στη διασύνδεση <ifacename>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Όταν προστίθεται διεύθυνση IPv6 στη διασύνδεση.

4.4

IPV6_ADDR_DEPRECATED

Διεύθυνση IPv6 που έχει καταργηθεί <v6-addr> στη διασύνδεση <iface-name>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Όταν η διεύθυνση IPv6 καταργείται σε μια διασύνδεση.

4.4

IPV6_ADDR_PREFERRED

Προτιμώμενη διεύθυνση IPv6 <v6-addr> στη διασύνδεση <iface-name>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Όταν η διεύθυνση IPv6 μετακινείται από την κατάσταση Δεν χρησιμοποιείται (Deprecated ) στην κατάσταση Προτιμώμενη (Preferred).

4.4

NDP_MAC_ADDR_CHANGE

Εντοπίστηκε αλλαγή γειτονικής διεύθυνσης MAC στη διασύνδεση <iface-name>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Όταν εντοπίζεται αλλαγή γειτονικής διεύθυνσης MAC IPv6.

4.4

EDGE_INTF_CONFIG

Το DAD απέτυχε για τη διεύθυνση IPv6 <v6-addr> στη διασύνδεση <iface-name>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Όταν το DAD NDP IPv6 αποτυχαίνει.

4.4

EDGE_SHUTTING_DOWN

Το Edge τερματίζεται - πρέπει να επανεκκινηθεί με τερματισμό και επανεκκίνηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge (LUA Backend)

Όταν τερματίζεται το Edge. 4.4

BIOS_PHY_RESET_CMOS_SET

BIOS - Έχει οριστεί bit CMOS επαναφοράς Phy/

BIOS - Το bit CMOS επαναφοράς Phy δεν μπορεί να οριστεί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge Όταν το CMOS (BIOS) επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. 4.4

FW_UPGRADE_PENDING

Το υλικολογισμικό CPLD που ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού - edge μπορεί να αποσυνδεθεί για 3-5 λεπτά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

SD-WAN Edge Όταν το υλικολογισμικό CPLD ενημερώνεται κατά την αναβάθμιση λογισμικού. 4.4

EVDSL_IFACE_UP_EVENT

Περιέχει συμβολοσειρά json με όνομα evdslModem, κατάσταση, σειριακό αριθμό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν η διασύνδεση EVDSL μετακινείται σε ενεργή κατάσταση.

4.5

EVDSL_IFACE_DOWN_EVENT

περιέχει συμβολοσειρά json με όνομα evdslModem, κατάσταση, σειριακό αριθμό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν η διασύνδεση EVDSL μετακινείται σε ανενεργή κατάσταση.

4.5

NAT_PORT_ASSIGN_FAIL

Θύρες NAT εξαντλημένες από <src_ip> έως <dst_ip>:<dport>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge/Πύλη SD-WAN

Δημιουργείται όταν εξαντλείται η περιοχή εκχώρησης θυρών NAT.

4.5

IPV6_MAX_DAD_FAILED

Η δημιουργία σταθερής μυστικής διεύθυνσης IPv6 < link local / RA > απέτυχε στη διασύνδεση <iface name> μετά από πολλαπλές αποτυχίες DAD

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν αποτυγχάνουμε να δημιουργήσουμε διεύθυνση IPv6 χωρίς κατάσταση μετά από πολλαπλές αποτυχίες DAD.

4.5

IPV6_ADDR_GEN_FAILED

Η δημιουργία σταθερής μυστικής διεύθυνσης IPv6 <link local / RA> απέτυχε στη διασύνδεση <iface name> μετά τη δημιουργία πολλών μη έγκυρων διευθύνσεων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge Δημιουργείται όταν η σταθερή δημιουργία μυστικών διευθύνσεων IPv6 αποτυγχάνει στη διασύνδεση μετά τη δημιουργία πολλών μη έγκυρων διευθύνσεων. 4.5

INVALID_STATIC_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρη στατική δρομολόγηση.

4.5

INVALID_OSPF_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρες δρομολογήσεις OSPF.

4.5

INVALID_BGP_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρες δρομολογήσεις BGP.

4.5

INVALID_REMOTE_OSPF_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρη απομακρυσμένη δρομολόγηση OSPF.

4.5

INVALID_REMOTE_BGP_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρη απομακρυσμένη δρομολόγηση BGP.

4.5

INVALID_OVERLAY_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρη δρομολόγηση overlay.

4.5

INVALID_ROUTE

Οι μη έγκυρες δρομολογήσεις <route-prefix>/0 σημαία <route flags in hex> απορρίφθηκαν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται για μη έγκυρες δρομολογήσεις.

4.5

EDGE_BFDv6_CONFIG

Εσφαλμένη τοπική διεύθυνση <IP address>. Η διεύθυνση IP δεν υπάρχει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν λαμβάνεται μη έγκυρη διαμόρφωση BFD IPv6.

4.5

EDGE_USB_DEVICE_INSERTED

Έγινε εισαγωγή συσκευής USB Edge

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται κατά την εισαγωγή της συσκευής USB.

4.5

EDGE_USB_DEVICE_REMOVED

Αφαιρέθηκε συσκευή USB Edge

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται κατά την αφαίρεση της συσκευής USB.

4.5

WIFI_CARD_DEAD

Η κάρτα WiFi <device name> στη θύρα <port> δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, απαιτείται επανεκκίνηση για την ανάκτηση

ΕΠΕΙΓΟΝ

SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν η κάρτα WiFi σε μια θύρα δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

4.5

DNS_CACHE_LIMIT_REACHED

Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο Cache DNS (<cache limit of the edge>)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge

Δημιουργείται όταν συμπληρώνεται το όριο cache DNS στο Edge.

4.5.1, 5.0
PEER_MISMATCH PEER_MISMATCH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SD-WAN Edge (EDGED) Όταν υπάρχει αναντιστοιχία ονομάτων ομότιμων μεταξύ MP_INIT_REQ και MP_INIT_ACK κατά τη δημιουργία διοχέτευσης Edge και πύλης. 5.1

MGD_ATPUP_INVALID_IDPS_SIGNATURE

MGD_ATPUP_INVALID_IDPS_SIGNATURE

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν υπάρχει ένα μη έγκυρο πακέτο suricata.

5.2

MGD_ATPUP_DOWNLOAD_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_DOWNLOAD_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η λήψη του πακέτου suricata.

5.2

MGD_ATPUP_DECRYPT_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_DECRYPT_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η αποσυμπίεση του πακέτου suricata. 5.2

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται λόγω σφάλματος στην εφαρμογή αρχείων Suricata.

5.2

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_SUCCEEDED

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_SUCCEEDED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν εφαρμόζονται με επιτυχία τα αρχεία suricata.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_START

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_START

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν ξεκινά η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDPS EFS.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDP EFS.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATED

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν εφαρμόζεται με επιτυχία η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDPS EFS.

5.2