Η καρτέλα VMware Ποιότητα εμπειρίας (QoE) (Quality of Experience) εμφανίζει τη βαθμολογία ποιότητας για διαφορετικές εφαρμογές. Η βαθμολογία ποιότητας αξιολογεί την ποιότητα εμπειρίας μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο για ένα χρονικό διάστημα.

Για να προβάλετε την αναφορά QoE ενός Edge:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα QoE.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα QoE εμφανίζει τη βαθμολογία ποιότητας των εφαρμογών για διαφορετικούς τύπους κυκλοφορίας.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι κυκλοφορίας: Φωνή, Βίντεο και Συναλλακτικό. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς έναν τύπο κυκλοφορίας που εμφανίζεται στο επάνω μέρος, για να προβάλετε τα αντίστοιχα δεδομένα. Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια σύνδεση δικτύου WAN ή σε μια σύνδεση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για να εμφανίσετε μια σύνοψη Καθυστέρησης, Διακύμανσης καθυστέρησης και Απώλειας πακέτου.

Η Βαθμολογία ποιότητας αξιολογεί την ποιότητα εμπειρίας μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Τα γραφήματα QoE εμφανίζουν τις βαθμολογίες ποιότητας του επιλεγμένου Edge πριν και μετά τη βελτιστοποίηση SD-WAN. Μια μαύρη κάθετη διακεκομμένη γραμμή που υποδεικνύει μια αγκύρωση εμφανίζεται στο γράφημα, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή οριακής τιμής σε ένα προφίλ ή σε ένα Edge. Μπορείτε να αφήσετε το ποντίκι πάνω στην αγκύρωση για να δείτε τις τροποποιημένες οριακές τιμές καθυστέρησης για Φωνή, Βίντεο και Συναλλακτική κυκλοφορία. Επίσης, το από το γράφημα διαφέρει ανάλογα με την οριακή τιμή, όπως παρατίθεται παρακάτω:
χρώμα Χρώμα αξιολόγησης Επιλογή αξιολόγησης Ορισμός
Πράσινο Καλό Όλες οι μετρήσεις είναι καλύτερες από τα όρια του στόχου. Επίτευξη/υπέρβαση SLA εφαρμογής.
Κίτρινο Μέτριο Ορισμένες ή όλες οι μετρήσεις είναι μεταξύ του στόχου και των μέγιστων τιμών. Μερική επίτευξη SLA εφαρμογής.
Κόκκινο Κακό Ορισμένες ή όλες οι μετρήσεις έχουν φτάσει ή υπερβεί τη μέγιστη τιμή. Μη επίτευξη SLA εφαρμογής.

Για να τροποποιήσετε τις οριακές τιμές, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή/Τροποποίηση ορίων (View/Modify Thresholds) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία σας μεταφέρει απευθείας στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > Επιχειρηματική πολιτική (Configure > Edges > Business Policy).