Οι κανόνες NAT (Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου) στην πλευρά του LAN σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε διευθύνσεις IP NAT σε μη κοινοποιημένο υποδίκτυο σε διευθύνσεις IP σε κοινοποιημένο υποδίκτυο. Τόσο για το επίπεδο προφίλ όσο και για το επίπεδο Edge, στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συσκευής, οι κανόνες NAT στην πλευρά του LAN παρουσιάστηκαν για την έκδοση 3.3.2 και ως επέκταση, και η υποστήριξη για NAT στην πλευρά του LAN με βάση την προέλευση και τον προορισμό, για ίδια προέλευση πακέτου και για NAT προορισμού παρουσιάστηκε για την έκδοση 3.4.

Από προεπιλογή, οι κανόνες NAT από την πλευρά του LAN μεταβιβάζονται από τα Edge που είναι συσχετισμένα με το προφίλ. Για να παρακάμψετε τους κανόνες NAT στην πλευρά του NAT (NAT-Side NAT Rules) σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN στο επίπεδο προφίλ.
Σημείωση: Εάν οι χρήστες θέλουν να διαμορφώσουν τον προεπιλεγμένο κανόνα, «οποιαδήποτε», πρέπει να καθορίσουν τη διεύθυνση IP ώστε να είναι όλα μηδενικά και το πρόθημα πρέπει να είναι επίσης μηδέν: 0.0.0.0/0.
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε το κατάλληλο Edge κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο Όνομα (Name) Edge .
 3. Εάν δεν έχει ήδη επιλεγεί, κάντε κλικ στη σύνδεση της καρτέλας Συσκευή (Device).
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο Δρομολόγηση και ΝΑΤ (Routing & NAT).
 5. Ανοίξτε την περιοχή Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN (LAN-Side NAT Rules).
 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) για να κάνετε αλλαγές στους κανόνες NAT στην πλευρά του LAN.
 7. Στην περιοχή Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN (LAN-Side NAT Rules), συμπληρώστε τα εξής για την ενότητα «Προέλευση ή Προορισμός NAT» (NAT Source or Destination): (Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή των πεδίων, στα παρακάτω βήματα).
  1. Εισαγάγετε μια διεύθυνση για το πλαίσιο κειμένου Εσωτερική διεύθυνση (Inside Address).
  2. Εισαγάγετε μια διεύθυνση για το πλαίσιο κειμένου Εξωτερική διεύθυνση (Outside Address).
  3. Εισαγάγετε τη «Δρομολόγηση προέλευσης» (Source Route) στο κατάλληλο πλαίσιο κειμένου.
  4. Εισαγάγετε τη «Δρομολόγηση προορισμού» (Destination Route) στο κατάλληλο πλαίσιο κειμένου.
  5. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον κανόνα στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή (Description) (προαιρετικά).
  Κανόνας NAT στην πλευρά του LAN Τύπος (Type) Περιγραφή
  Αναπτυσσόμενο μενού «Τύπος» (Type) Επιλέξτε «Προέλευση» (Source) ή «Προορισμός» (Destination) Καθορίστε εάν αυτός ο κανόνας NAT θα πρέπει να εφαρμοστεί στη διεύθυνση IP προέλευσης ή προορισμού της κυκλοφορίας του χρήστη.
  Πλαίσιο κειμένου «Εσωτερική διεύθυνση» (Inside Address) Διεύθυνση/πρόθημα IPv4, το πρόθημα πρέπει να είναι 1-32 Η «εσωτερική» διεύθυνση IP ή διεύθυνση IP «πριν από το NAT» (εάν το πρόθημα είναι 32) ή το υποδίκτυο (εάν το πρόθημα είναι μικρότερο από 32).
  Πλαίσιο κειμένου «Εξωτερική διεύθυνση» (Outside Address) Διεύθυνση/πρόθημα IPv4, το πρόθημα πρέπει να είναι 1-32 Η «εξωτερική» διεύθυνση IP ή διεύθυνση IP «μετά το NAT» (εάν το πρόθημα είναι 32) ή το υποδίκτυο (εάν το πρόθημα είναι μικρότερο από 32).
  Πλαίσιο κειμένου «Δρομολόγηση προέλευσης» (Source Route)

  - Προαιρετικά (Optional)

  - Διεύθυνση/πρόθημα IPv4

  - Το πρόθημα πρέπει να είναι 1-32

  - Προεπιλογή: οποιαδήποτε (any)

  Για το NAT προορισμού, καθορίστε IP προέλευσης/υποδίκτυο ως κριτήρια αντιστοίχισης. Ισχύει μόνο αν ο τύπος είναι «Προορισμός» (Destination).
  Πλαίσιο κειμένου «Δρομολόγηση προορισμού» (Destination Route)

  - Προαιρετικά (Optional)

  - Διεύθυνση/πρόθημα IPv4

  - Το πρόθημα πρέπει να είναι 1-32

  - Προεπιλογή: οποιαδήποτε (any)

  Για το NAT προέλευσης, καθορίστε IP προορισμού/υποδίκτυο ως κριτήρια αντιστοίχισης.Ισχύει μόνο αν ο τύπος είναι «Προέλευση» (Source).
  Πλαίσιο κειμένου «Περιγραφή» (Description) Κείμενο Προσαρμοσμένο πλαίσιο κειμένου για την περιγραφή του κανόνα NAT.
 8. Στην περιοχή Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN (LAN-Side NAT Rules), συμπληρώστε τα εξής για την ενότητα «Προέλευση και Προορισμός NAT» (NAT Source and Destination): (Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή των πεδίων, στα παρακάτω βήματα).
  1. Για τον τύπο Προέλευση (Source), εισαγάγετε την Εσωτερική διεύθυνση (Inside address) και την Εξωτερική διεύθυνση (Outside Address) στα κατάλληλα πλαίσια κειμένου.
  2. Για τον τύπο Προορισμός (Destination), εισαγάγετε την Εσωτερική διεύθυνση (Inside address) και την Εξωτερική διεύθυνση (Outside Address) στα κατάλληλα πλαίσια κειμένου.
  3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον κανόνα στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή (Description) (προαιρετικό).