Μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής των περιόδων λειτουργίας BFD και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αρχείου καταγραφής για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να εκτελέσετε τις δοκιμές για το BFD:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Diagnostics > Remote Diagnostics).
 2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει όλα τα ενεργά Edge.
 3. Επιλέξτε το Edge στο οποίο θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Το Edge μεταβαίνει σε ζωντανή λειτουργία και εμφανίζει όλες τις πιθανές δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που μπορείτε να εκτελέσετε στο Edge.
 4. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων BFD, μεταβείτε στις ακόλουθες ενότητες και εκτελέστε τις δοκιμές:
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BFD - Εμφάνιση κατάστασης ομότιμου BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Peer Status) – Επιλέξτε το τμήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του ομότιμου και την τοπική διεύθυνση IP μιας ήδη διαμορφωμένης περιόδου λειτουργίας BFD. Κάντε κλικ στην Εκτέλεση (Run) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ομότιμων BFD.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BFD - Εμφάνιση μετρητών Ομότιμων BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Peer counters) – Επιλέξτε το τμήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του ομότιμου και την τοπική διεύθυνση IP μιας ήδη διαμορφωμένης περιόδου λειτουργίας BFD. Κάντε κλικ στην Εκτέλεση (Run) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των μετρητών των ομότιμων BFD.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BFD - Εμφάνιση ρύθμισης BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Setting) – Κάντε κλικ στην Εκτέλεση (Run) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων BFDv4 και την κατάσταση των γειτονικών συσκευών.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BFD6 - Εμφάνιση ρύθμισης BFD6 (Troubleshoot BFD6 - Show BFD6 Setting) – Κάντε κλικ στην Εκτέλεση (Run) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων BFDv6 και την κατάσταση των γειτονικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις υποστηριζόμενες δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που σχετίζονται με το BFP, ανατρέξτε στην ενότητα «Απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές στα Edge» στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.