Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι δρομολόγησης: εισερχόμενη και εξερχόμενη.

  • Η εισερχόμενη δρομολόγηση περιλαμβάνει προτιμήσεις των οποίων μπορεί να γίνει εκμάθηση ή παράβλεψη από το OSPF και να εγκατασταθούν στον Έλεγχο ροής overlay.
  • Η εξερχόμενη δρομολόγηση υποδεικνύει ποια προθέματα μπορούν να αναδιανεμηθούν στο OSPF.