Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με την ανίχνευση LOS σε μια δρομολογημένη διασύνδεση ενός εικονικού Edge.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με την ανίχνευση LoS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε είτε με βάση το συμβάν είτε με βάση τη στήλη «Μήνυμα».

Τα ακόλουθα συμβάντα συμβαίνουν κατά την ανίχνευση LoS:

  • Ανιχνεύτηκε LoS στη διασύνδεση ομότιμου <Interface name>
  • Δεν εμφανίζεται πλέον LoS πλέον στη διασύνδεση <Interface name>