Οι Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης (Static Route Settings) είναι χρήσιμες για ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται στατικές διαδρομές για υπάρχουσες συσκευές συνδεδεμένες στο δίκτυο, όπως εκτυπωτές. Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης για ένα Edge. Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλές στατικές δρομολογήσεις με διαφορετικές μετρήσεις, για το ίδιο δίκτυο, σε ένα Edge. Ωστόσο, μόνο μία στατική δρομολόγηση κοινοποιείται για overlay για το δίκτυο.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT), κάντε κλικ στην ενότητα Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης (Static Route Settings).
 4. Στην καρτέλα IPv4, μπορείτε να διαμορφώσετε τις στατικές δρομολογήσεις για τις διευθύνσεις IPv4.

  Μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα IPv6 για να διαμορφώσετε τις στατικές δρομολογήσεις για τις διευθύνσεις IPv6.

  Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ως εξής:

  Επιλογή Περιγραφή
  Υποδίκτυο (Subnet)

  Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 ή IPv6 του υποδικτύου στατικής δρομολόγησης που πρέπει να κοινοποιηθεί.

  Το υποδίκτυο IPv6 υποστηρίζει την παρακάτω μορφή διεύθυνσης:
  • Παγκόσμια διεύθυνση unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
  • Μοναδική τοπική διεύθυνση IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  • Προεπιλογή IPv6 (::/0)
  IP προέλευσης (Source IP) Εισαγάγετε την αντίστοιχη διεύθυνση IPv4 ή IPv6 του επιλεγμένου VLAN. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου VLAN.
  IP επόμενου hop (Next Hop IP)

  Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 ή IPv6 του επόμενου hop για τη στατική δρομολόγηση.

  Το επόμενο hop IPv6 υποστηρίζει την ακόλουθη μορφή διεύθυνσης:

  • Παγκόσμια διεύθυνση unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
  • Μοναδική τοπική διεύθυνση IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  • IPv6 link-local address (FE80::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  Διασύνδεση (Interface) Επιλέξτε τη διασύνδεση WAN στην οποία θα συνδεθεί η στατική δρομολόγηση.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται ως Μη διαθέσιμη (N/A), εάν η διεύθυνση IP επόμενου hop αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης VLAN του Edge. Σε αυτήν την περίπτωση, η διασύνδεση ορίζεται από τη διαμόρφωση VLAN.
  VLAN Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN.
  Κόστος (Cost) Καταχωρήστε το κόστος για την εφαρμογή της στάθμισης στις δρομολογήσεις. Το εύρος κυμαίνεται από 0 έως 255.
  Προτιμώμενο (Preferred)

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την επιλογή Αντιστοιχίστε πρώτα τη στατική διαδρομή, ακόμα και αν υπάρχει διαθέσιμη μια δρομολόγηση VPN χαμηλότερου κόστους. Αν δεν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τότε αντιστοιχίζεται οποιαδήποτε διαθέσιμη δρομολόγηση VPN, ακόμα και όταν η δρομολόγηση VPN έχει υψηλότερο κόστος από τη στατική δρομολόγηση.

  Η στατική δρομολόγηση θα αντιστοιχιστεί μόνο όταν οι αντίστοιχες δρομολογήσεις VPN δεν είναι διαθέσιμες.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.
  Κοινοποίηση (Advertise)

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιήσετε τη δρομολόγηση μέσω VPN. Άλλα Edge στο δίκτυο θα έχουν πρόσβαση στον πόρο. Μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν ένας ιδιωτικός πόρος όπως ο προσωπικός εκτυπωτής απομακρυσμένων εργαζομένων έχει διαμορφωθεί ως στατική δρομολόγηση και οι άλλοι χρήστες δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πόρο.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.
  Διερεύνηση ICMP (ICMP Probe)

  Επιλέξτε μια διερεύνηση ICMP από το αναπτυσσόμενο μενού ή κάντε κλικ στο κουμπί +Νέο (+New) για να δημιουργήσετε μια νέα διερεύνηση ICMP. Το SD-WAN Edge χρησιμοποιεί τη διερεύνηση ICMP για να ελέγξει την προσβασιμότητα μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης IP και ειδοποιεί για ανακατεύθυνση εάν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τη διεύθυνση IP.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται για τον τύπο διεύθυνσης IPv6.
  Περιγραφή (Description) Εισαγάγετε μια προαιρετική περιγραφή για τη στατική δρομολόγηση.

  Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε τις στατικές δρομολογήσεις NSD. Οι στατικές δρομολογήσεις NSD που έχουν διαμορφωθεί στις Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) παρατίθενται στην ενότητα Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης (Static Route Settings) για διευθύνσεις IPv4. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πρόσθετες σημαίες, όπως τις επιλογές Κόστος, Προτιμώμενο και Κοινοποίηση. Η στήλη Πύλη (Gateway) ενημερώνεται μόνο για στατικές δρομολογήσεις NSD μέσω πύλης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλογή Κοινοποίηση(Advertise) για στατικές δρομολογήσεις NSD από την πύλη.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην καρτέλα Συσκευή (Device).