Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BFD.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το BFD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Φίλτρο (Filter) δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά διάφορες κατηγορίες.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα BFD.

Ακολουθούν τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BFD.

  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονική πύλη
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονικό Edge
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFDv6 σε γειτονικό Edge
  • Ρύθμιση παραμέτρων Edge BFD
  • Ρύθμιση παραμέτρων Edge BFD IPv6
  • Το γειτονικό Edge BFD δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό Edge BFDv6 δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό στοιχείο πύλης BFD δεν είναι διαθέσιμο