Οι Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας συσκευής (Device Authentication Settings) σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα διακομιστή Radius για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη.

Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας που έχουν διαμορφωθεί για το Προφίλ.

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κλικ για να αναπτύξετε την περιοχή Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διακομιστής RADIUS (RADIUS Server), επιλέξτε τον διακομιστή Radius που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έλεγχο ταυτότητας. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαμορφώσετε μια νέα υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας επιλέγοντας το κουμπί Νέα υπηρεσία Radius (New Radius Service).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση είναι διεύθυνση IP προέλευσης για την υπηρεσία Ελέγχου ταυτότητας.
  Σημείωση:
  • Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Αυτόματα (Auto), η οποία επιτρέπει στο Edge να επιλέγει αυτόματα τις διαθέσιμες διασυνδέσεις στο καθολικό τμήμα, με συγκεκριμένη σειρά.
  • Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου περιέχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).