Αυτή η ενότητα περιγράφει την κυκλοφορία με ετικέτα VLAN μέσω σύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας.

  • Η κυκλοφορία στο Internet από τον ISP2 έχει ετικέτα VLAN.
  • Ο πελάτης θα έχει ξεχωριστά VLAN για την κυκλοφορία επιχείρησης έναντι της κυκλοφορίας DIA.
  • Η σύνδεση WAN που βρίσκεται σε αναμονή διαθέτει δευτερεύουσες διασυνδέσεις για τη μεταφορά της κυκλοφορίας στο Internet.
  • Πολλαπλά τμήματα

vlan-tagged-traffic