Μπορείτε να διαμορφώσετε τη διαχείριση κυκλοφορίας ώστε το Edge να μεταδίδει την κυκλοφορία στο VMware SASE Orchestrator.

Για να διαμορφώσετε τη διαχείριση κυκλοφορίας σε επίπεδο Edge:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τη διαχείριση κυκλοφορίας Orchestrator ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity) και κάντε κλικ και αναπτύξτε την περιοχή Διαχείριση κυκλοφορίας (Management Traffic).
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση είναι η IP προέλευσης για τη μετάδοση της κυκλοφορίας από το Edge στο VMware SASE Orchestrator. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η τιμή Αυτόματο (Auto).

Αποτελέσματα

Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.