Μπορείτε να διαμορφώσετε το BFD για BGP σε προφίλ του SD-WAN.

Από προεπιλογή, το BFD είναι απενεργοποιημένο στον γείτονα BGP. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το BFD για μια περίοδο λειτουργίας BGP για να εγγραφείτε σε ενημερώσεις περιόδου λειτουργίας BFD.

Η ενεργοποίηση του BFD για έναν γείτονα BGP δεν δημιουργεί περίοδο λειτουργίας BFD. Πρέπει να διαμορφώσετε ρητά μια περίοδο λειτουργίας BFD. Δείτε Διαμόρφωση BFD για προφίλ.

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης του BFD για μια ήδη διαμορφωμένη περίοδος λειτουργίας BGP σε ένα Edge. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BGP, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση BGP από το Edge σε γειτονικά underlay για προφίλ.

Για να ενεργοποιήσετε το BFD για BGP στις συνεργαζόμενες πύλες, πρέπει να είστε Υπερχρήστης χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση παράδοσης συνεργάτη (Configure Partner Handoff) στον Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN.

Διαδικασία:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα προφίλ ή επιλέξτε προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο BGP για να ανοίξετε την ενότητα BGP.
  4. Κάντε κλικ στη θέση ON του ρυθμιστικού.
  5. Στο παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας BGP (BGP Editor), κάντε κλικ στην Προβολή όλων (View all) στη στήλη Επιπρόσθετες επιλογές (Additional Options) για έναν γείτονα BGP και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση BFD (Enable BFD). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδρομή BFD για πολλούς γείτονες BGP, συμπεριλαμβανομένων των NSD Neighbors στην έκδοση 4.3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Multihop πρέπει να ρυθμιστεί ως Multihop BFD για γειτονικά NSD BGP στην έκδοση 4.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γειτονικά NSD, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο, Διαμόρφωση BGP μέσω IPsec από το Edge σε γειτονικά στοιχεία μη SD-WAN.
    Σημείωση: Μια περίοδος λειτουργίας BFD single-hop δεν υποστηρίζεται για BGP μέσω IPsec από το SD-WAN Edge.
  6. Διαμορφώστε τις άλλες ρυθμίσεις όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Όταν ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις BFD για BGP σε ένα προφίλ, η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα στα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge. Ανατρέξτε στο θέμα Configure BFD για BGP για Edge για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν ένας γείτονας BGP λαμβάνει μια ενημέρωση ότι μια περίοδος λειτουργίας BFD είναι εκτός λειτουργίας, η αντίστοιχη περίοδος λειτουργία BGP πέφτει αμέσως και οι δρομολογήσεις που μαθαίνονται μέσω του ομότιμου BGP διαγράφονται χωρίς να αναμένεται η λήξη του χρονοδιακόπτη διατήρησης εν ενεργεία.