Η καρτέλα «Επισκόπηση» ενός Edge στον πίνακα εργαλείων παρακολούθησης εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων WAN μαζί με την κατανάλωση εύρους ζώνης και τη χρήση δικτύου.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός Edge:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζεται από προεπιλογή.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων με την κατάσταση και την κατανάλωση εύρους ζώνης.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προβάλετε ζωντανά τις πληροφορίες Edge χρησιμοποιώντας την επιλογή Ζωντανή λειτουργία (Live Mode). Όταν είναι ON αυτή η λειτουργία, πραγματοποιείται ζωντανή παρακολούθηση του Edge και τα δεδομένα στη σελίδα ενημερώνονται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή. Η ζωντανή λειτουργία μετακινείται αυτόματα σε λειτουργία χωρίς σύνδεση μετά από μια χρονική περίοδο για να μειωθεί το φορτίο δικτύου.

Η ενότητα Κατάσταση συνδέσεων (Links Status) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων, την κατάσταση σύνδεσης, την αυτόματη διπλή λειτουργία SIM, τη διασύνδεση WAN, την ταχύτητα μετάδοσης, το εύρος ζώνης, το σήμα, την καθυστέρηση, τη διακύμανση καθυστέρησης και την απώλεια πακέτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση Edge.

Η ενότητα Κορυφαίοι καταναλωτές (Top Consumers) εμφανίζει γραφική αναπαράσταση του εύρους ζώνης και της χρήσης δικτύου των ακόλουθων: Εφαρμογές, Κατηγορίες, Λειτουργικά Συστήματα, Πηγές και Προορισμοί των Edge. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών (View Details) σε κάθε πλαίσιο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη καρτέλα και να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση: Η ελάχιστη κατανάλωση δεδομένων για την κυκλοφορία ελέγχου SD-WAN σε μια σύνδεση είναι 1,5 - 2 GB ανά μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των διαδρομών.