Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνδέσεις WAN που είναι συνδεδεμένες σε ένα συγκεκριμένο Edge καθώς και την κατάσταση, τις λεπτομέρειες διασύνδεσης και άλλες μετρήσεις.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συνδέσεων και των ομάδων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται από την κυκλοφορία:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Links).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Συνδέσεις (Links) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων WAN που είναι συνδεδεμένες στο επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες μεταφοράς (Transport Groups) για να προβάλετε τις συνδέσεις που ομαδοποιήθηκαν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Δημόσιο ενσύρματο, Δημόσιο ασύρματο ή Ιδιωτικό ενσύρματο.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προβάλετε ζωντανά τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την επιλογή Ζωντανή λειτουργία (Live Mode). Όταν είναι ON αυτή η λειτουργία, μπορείτε να προβάλετε ζωντανή παρακολούθηση των συνδέσεων και των ομάδων μεταφοράς.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο.

Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις συνδέσεις ή τις ομάδες μεταφοράς. Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες έως και 4 συνδέσμων κάθε φορά.

Κάντε κλικ στο βέλος πριν από το όνομα της σύνδεσης ή την ομάδα μεταφοράς για να προβάλετε τις αναλυτικές λεπτομέρειες. Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των ομάδων μεταφοράς με κορυφαίες εφαρμογές και συνδέσεις.

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στις Κορυφαίες εφαρμογές (Top Applications) για να μεταβείτε στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).