Μπορείτε να ορίσετε πολλά ιδιωτικά δίκτυα και να τα αντιστοιχίσετε σε μεμονωμένες ιδιωτικές επικαλύψεις WAN.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση δικτύου (Network Management), αναπτύξτε το στοιχείο Ονόματα ιδιωτικών δικτύων (Private Network Names).
 2. Για να διαμορφώσετε ένα όνομα ιδιωτικού δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο (New) ή Νέο όνομα ιδιωτικού δικτύου (New Private Network Name).
  Σημείωση: Η επιλογή Νέο όνομα ιδιωτικού δικτύου (New Private Network Name) εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα.
 3. Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:
 4. Εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα για το ιδιωτικό δίκτυο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Το νέο όνομα ιδιωτικού δικτύου εμφανίζεται στον πίνακα.
 6. Ακολουθούν οι άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Ιδιωτικά ονόματα δικτύου (Private Network Names):
  Επιλογή Περιγραφή
  Διαγραφή (Delete) Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να το διαγράψετε.
  Σημείωση:
  • Μόνο τα ονόματα ιδιωτικού δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται από μια συσκευή Edge μπορούν να διαγραφούν.
  • Αν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, ανοίγει ένα άλλο παράθυρο διαλόγου όπου πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των στοιχείων που επιλέγονται για διαγραφή και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Νέα (New) και Διαγραφή (Delete), κάνοντας κλικ στα κάθετα αποσιωπητικά δίπλα στο όνομα του στοιχείου στον πίνακα.