Ξεκινώντας από την έκδοση 4.3.0, τα εικονικά Edge υποστηρίζουν μια μοναδική δυνατότητα διεύθυνσης MAC σε μια διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας.

Αντί να δημιουργήσει μια κοινή ή κοινόχρηστη εικονική διεύθυνση MAC όταν βρίσκεται σε υψηλή διαθεσιμότητα, αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί τη φυσική διεύθυνση MAC για υλικά Edge και την αντιστοιχισμένη διεύθυνση MAC για εικονικά Edge.

Σημαντικό: Σε επιχείρηση πελάτη που χρησιμοποιεί HA Edge και VMware vSwitch: όπου είναι δυνατόν, η εκμάθηση MAC θα πρέπει να διαμορφώνεται σε όλα τα vSwitch. Η εκμάθηση MAC είναι διαθέσιμη σε vSphere έκδοσης 6.7 και νεότερες εκδόσεις. Εάν η εκμάθηση MAC έχει διαμορφωθεί σε όλα τα vSwitch, δεν απαιτείται Μοναδική διεύθυνση MAC. Ωστόσο, εάν τα vSwitch δεν έχουν διαμορφωμένη τη εκμάθηση MAC, απαιτείται Μοναδική διεύθυνση MAC στο Edge υψηλής διαθεσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση MAC με δικτύωση vSphere, ανατρέξτε στο θέμα: Τι είναι η πολιτική εκμάθησης MAC.