Η διεύθυνση IP διαχείρισης χρησιμοποιείται ως διεύθυνση προέλευσης για τοπικές υπηρεσίες, (για παράδειγμα, DNS) και ως προορισμός για διαγνωστικούς ελέγχους, (για παράδειγμα, ping από άλλο Edge). Η διεύθυνση IP διαχείρισης δεν χρησιμοποιείται και αντικαθίσταται από τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής μόνο για SD-WAN Edges που εκτελούνται στην έκδοση 4.3 και σε νεότερες εκδόσεις. Η περιοχή Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής (Configure Loopback Interfaces) δεν είναι διαθέσιμη για SD-WAN Edges που εκτελούνται στην έκδοση 4.2 ή σε παλιότερες εκδόσεις. Για αυτά τα Edge, πρέπει να διαμορφώσετε τη διεύθυνση IP διαχείρισης σε επίπεδο προφίλ.
Οι διαμορφώσεις της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής μπορούν να γίνουν μόνο σε επίπεδο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής και τους περιορισμούς, δείτε Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής.