Το Cloud-init είναι ένα πακέτο Linux υπεύθυνο για τον χειρισμό της έγκαιρης αρχικοποίησης παρουσιών. Εάν διατίθεται στις διανομές, επιτρέπει τη διαμόρφωση πολλών κοινών παραμέτρων της παρουσίας αμέσως μετά την εγκατάσταση. Αυτό δημιουργεί μια πλήρως λειτουργική παρουσία που έχει διαμορφωθεί με βάση μια σειρά εισόδων. Η διαμόρφωση cloud-init αποτελείται από δύο κύρια αρχεία διαμόρφωσης, το αρχείο μεταδεδομένων και το αρχείο δεδομένων χρήστη. Τα μεταδεδομένα περιέχουν τη διαμόρφωση δικτύου για το Edge και τα δεδομένα χρήστη περιέχουν τη διαμόρφωση λογισμικού Edge. Το αρχείο cloud-init παρέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν την παρουσία του VMware Virtual Edge που εγκαθίσταται.

Η συμπεριφορά του cloud-init μπορεί να διαμορφωθεί μέσω δεδομένων χρήστη. Τα δεδομένα χρήστη μπορούν να δοθούν από τον χρήστη κατά την εκκίνηση της παρουσίας. Αυτό γίνεται συνήθως με την επισύναψη ενός δευτερεύοντος δίσκου σε μορφή ISO, τον οποίο θα αναζητήσει το cloud-init κατά την πρώτη εκκίνηση. Αυτός ο δίσκος περιέχει όλα τα δεδομένα έγκαιρης διαμόρφωσης που θα εφαρμοστούν εκείνη τη στιγμή.

Το VMware Virtual Edge υποστηρίζει cloud-init και όλες τις ουσιαστικές διαμορφώσεις, συσκευασμένες σε ένα είδωλο ISO.

Δημιουργία των αρχείων μεταδεδομένων και δεδομένων χρήστη cloud-init

Οι τελικές επιλογές διαμόρφωσης εγκατάστασης ορίζονται με ένα ζεύγος αρχείων διαμόρφωσης cloud-init. Το πρώτο αρχείο διαμόρφωσης εγκατάστασης περιέχει τα μεταδεδομένα. Δημιουργήστε αυτό το αρχείο με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και ονομάστε το meta-data. Αυτό το αρχείο παρέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν την παρουσία του VMware Virtual Edge που εγκαθίσταται. Το instance-id μπορεί να είναι οποιοδήποτε αναγνωριστικό όνομα και το local-hostname θα πρέπει να είναι ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή που ακολουθεί τα πρότυπα της τοποθεσίας σας.

 1. Δημιουργήστε το αρχείο meta-data που περιέχει την παρουσία:

  name.instance-id: vedge1

  local-hostname: vedge1

 2. Προσθέστε την ενότητα network-interfaces, που φαίνεται παρακάτω, για να καθορίσετε τη διαμόρφωση WAN. Από προεπιλογή, όλες οι διεπαφές WAN SD-WAN Edge διαμορφώνονται για DHCP. Μπορούν να καθοριστούν πολλαπλές διεπαφές.
  root@ubuntu# cat meta-data
  instance-id: Virtual-Edge
  local-hostname: Virtual-Edge
  network-interfaces:
     GE1:
       mac_address: 52:54:00:79:19:3d
     GE2:
       mac_address: 52:54:00:67:a2:53
     GE3:
       type: static
       ipaddr: 11.32.33.1
       mac_address: 52:54:00:e4:a4:3d
       netmask: 255.255.255.0
       gateway: 11.32.33.254
     GE4:
       type: static
       ipaddr: 11.32.34.1
       mac_address: 52:54:00:14:e5:bd
       netmask: 255.255.255.0
       gateway: 11.32.34.254
  
 3. Δημιουργήστε το αρχείο user-data. Αυτό το αρχείο περιέχει τρεις κύριες λειτουργικές μονάδες: SASE Orchestrator, Κωδικός ενεργοποίησης και Παράβλεψη σφαλμάτων πιστοποιητικών.
  Λειτουργική μονάδα Περιγραφή
  vco Διεύθυνση IP/Διεύθυνση URL του SASE Orchestrator.
  activation_code Κωδικός ενεργοποίησης για το Virtual Edge. Ο κωδικός ενεργοποίησης λαμβάνεται κατά τη δημιουργία μιας παρουσίας Edge στο SASE Orchestrator.
  vco_ignore_cert_errors Επιλογή για επαλήθευση ή παράβλεψη οποιωνδήποτε σφαλμάτων εγκυρότητας πιστοποιητικού.

  Ο κωδικός ενεργοποίησης λαμβάνεται κατά τη δημιουργία μιας παρουσίας Edge στο SASE Orchestrator.

  Σημαντικό: Δεν υπάρχει προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης στο είδωλο SD-WAN Edge. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να παρέχεται στο cloud-config:
  #cloud-config 
  password: passw0rd 
  chpasswd: { expire: False }
  ssh_pwauth: True
  velocloud:
        vce: 
              vco: 10.32.0.3 
              activation_code: F54F-GG4S-XGFI 
              vco_ignore_cert_errors: true 

Δημιουργία του αρχείου ISO

Μόλις ολοκληρώσετε τα αρχεία σας, πρέπει να συσκευαστούν σε ένα είδωλο ISO. Αυτό το είδωλο ISO χρησιμοποιείται ως εικονικό CD διαμόρφωσης με την εικονική μηχανή. Αυτό το είδωλο ISO (που ονομάζεται seed.iso στο παρακάτω παράδειγμα), δημιουργείται με την ακόλουθη εντολή στο σύστημα Linux:

genisoimage -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data network-data

Η συμπερίληψη της ενότητας network-interfaces είναι προαιρετική. Εάν η ενότητα δεν υπάρχει, από προεπιλογή θα χρησιμοποιηθεί η επιλογή DHCP.

Μόλις δημιουργηθεί το είδωλο ISO, μεταφέρετε το είδωλο σε έναν χώρο αποθήκευσης δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή.