Μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής των ρυθμίσεων IPv6 και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αρχείου καταγραφής για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να εκτελέσετε τις δοκιμές για τις ρυθμίσεις IPv6:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Diagnostics > Remote Diagnostics).
 2. Η σελίδα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) εμφανίζει όλα τα ενεργά Edge.
 3. Επιλέξτε το Edge στο οποίο θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Το Edge μεταβαίνει σε ζωντανή λειτουργία και εμφανίζει όλες τις πιθανές δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που μπορείτε να εκτελέσετε στο Edge.
 4. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το IPv6, μεταβείτε στις ακόλουθες ενότητες και εκτελέστε τις δοκιμές:
  • Εκκαθάριση cache ανακάλυψης γειτονικών στοιχείων IPv6 (IPv6 Clear ND Cache) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να εκκαθαρίσετε την cache από την ανακάλυψη γειτονικών στοιχείων για την επιλεγμένη διασύνδεση.
  • Αποτύπωση πίνακα ανακάλυψης γειτονικών στοιχείων IPv6 (IPv6 ND Table Dump) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τα στοιχεία διευθύνσεων IPv6 του πίνακα ανακάλυψης γειτονικών στοιχείων (ND).
  • Αποτύπωση πίνακα κοινοποιήσεων δρομολόγησης (IPv6 RA Table Dump) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του πίνακα κοινοποιήσεων δρομολόγησης IPv6.
  • Αποτύπωση πίνακα δρομολογήσεων IPv6 (IPv6 Route Table Dump) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τα περιεχόμενα του πίνακα δρομολογήσεων IPv6.
  • Δοκιμή ping IPv6 (Ping IPv6 Test) – Επιλέξτε ένα τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού, εισαγάγετε τη διασύνδεση προέλευσης και τη διεύθυνση προορισμού IPv6. Κάντε κλικ στην Εκτέλεση (Run) για να κάνετε ping στον καθορισμένο προορισμό από τη διασύνδεση προέλευσης και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής ping.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά, ανατρέξτε στην ενότητα «Απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές στα Edge» στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.