Ενδέχεται να χρειαστούν δείκτες χειρισμού ICMP για να είναι δυνατή η ενσωμάτωση με εξωτερικό δρομολογητή που εκτελεί λειτουργία δυναμικής δρομολόγησης και χρειάζεται πληροφορίες κατάστασης σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης της διαδρομής μέσω VMware. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διερευνήσεις ICMP και τις αποκρίσεις μεταβαίνοντας στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή (Configure > Edges > Device).

Διαμόρφωση διερευνήσεων ICMP

Για να διαμορφώσετε διερευνήσεις ICMP, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις διερευνήσεις ICMP ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και κάντε κλικ και αναπτύξτε την ενότητα Διερευνήσεις ICMP (ICMP Probes).
 4. Για να δημιουργήσετε διερευνήσεις ICMP, κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη (+Add) και εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα (Name) Ένα μοναδικό όνομα για τη διερεύνηση ICMP.
  VLAN Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το VLAN και εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN.
  IP προέλευσης (Source IP) Η διεύθυνση IP της προέλευσης.
  IP προορισμού (Destination IP) Η διεύθυνση IP του προορισμού για ping.
  IP επόμενου hop (Next Hop IP) Η διεύθυνση IP του επόμενου hop.
  Συχνότητα (Frequency) Η συχνότητα σε δευτερόλεπτα για την αποστολή αιτημάτων ping. Το επιτρεπόμενο εύρος είναι 1 έως 60.
  Όριο (Threshold) Ο αριθμός χαμένων απαντήσεων ping που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σήμανση των δρομολογήσεων ως «μη προσβάσιμες». Το επιτρεπόμενο εύρος είναι 1 έως 10.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 6. Για να κλωνοποιήσετε μια διερεύνηση ICMP, επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Κλωνοποίηση (Clone).
 7. Για να διαγράψετε μια διερεύνηση ICMP, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).

Διαμόρφωση αποκρίσεων ICMP

Για να διαμορφώσετε αποκρίσεις ICMP, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις αποκρίσεις ICMP ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και κάντε κλικ και αναπτύξτε την ενότητα Αποκρίσεις ICMP (ICMP Responders).
 4. Για να δημιουργήσετε αποκρίσεις ICMP, κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη και εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα (Name) Ένα μοναδικό όνομα για την απόκριση ICMP.
  Διεύθυνση IP (IP Address) Μια διεύθυνση IP (εικονική IP) που θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα ping.
  Λειτουργία (Mode) Καθορίζει αν η απόκριση σε ping θα είναι ρυθμισμένη σε «Πάντα» (Always) ή «Υπό όρους» (Conditional). Ενεργοποιήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  • Πάντα (Always): Το Edge αποκρίνεται πάντα στα ping ICMP.
  • Υπό όρους (Conditional): Το Edge αποκρίνεται σε ping ICMP μόνο όταν είναι συνδεδεμένες οι διοχετεύσεις VPN.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 6. Για να κλωνοποιήσετε μια απόκριση ICMP, επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Κλωνοποίηση (Clone).
 7. Για να διαγράψετε μια απόκριση ICMP, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).