Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της λειτουργίας ορατότητας σε επίπεδο προφίλ.

Πληροφορίες για τη λειτουργία ορατότητας

Παρόλο που η παρακολούθηση κατά διεύθυνση MAC είναι ιδανική (αφού παρέχει καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό), υπάρχει έλλειψη ορατότητας όταν ένας μεταγωγέας L3 βρίσκεται μεταξύ του πελάτη και του Edge, επειδή η διεύθυνση MAC του μεταγωγέα είναι γνωστή στο Edge αλλά όχι η διεύθυνση MAC της συσκευής. Επομένως, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες παρακολούθησης (κατά διεύθυνση MAC και τώρα κατά διεύθυνση IP). Όταν η παρακολούθηση κατά διεύθυνση MAC δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιείται πλέον η διεύθυνση IP.

 1. Για να επιλέξετε Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ. Μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην περιοχή Τηλεμετρία (Telemetry), μεταβείτε στην περιοχή Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) και επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • Ορατότητα κατά διεύθυνση MAC (Visibility by MAC address)
  • Ορατότητα κατά διεύθυνση IP (Visibility by IP address)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Ζητήματα για τη χρήση της λειτουργίας ορατότητας

Λάβετε υπόψη τα εξής κατά την επιλογή λειτουργίας ορατότητας:

 • Εάν έχει επιλεγεί η Ορατότητα κατά διεύθυνση MAC (Visibility by MAC address):
  • Οι πελάτες βρίσκονται πίσω από μεταγωγέα L2
  • Εμφανίζονται οι διευθύνσεις MAC, οι διευθύνσεις IP και τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή των πελατών
  • Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται βάσει διευθύνσεων MAC
 • Εάν έχει επιλεγεί η Ορατότητα κατά διεύθυνση IP (Visibility by IP address):
  • Οι πελάτες βρίσκονται πίσω από μεταγωγέα L3
  • Εμφανίζονται η διεύθυνση MAC του μεταγωγέα, η διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή των πελατών (εάν ισχύει)
  • Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται βάσει διευθύνσεων IP
Σημείωση: Οι αλλαγές στη λειτουργία ορατότητας δεν διαταράσσουν τη γενικότερη λειτουργία.