Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανάπτυξη του VMware SD-WAN Edges ως εικονική συσκευή δικτύου (NVA) στο Azure virtual WAN (vWAN) Hub, πρέπει να έχετε ήδη δημιουργήσει την ομάδα πόρων, το vWAN και τον εικονικό διανομέα (vHUB) στην πλευρά του Azure. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο διανομέας vWAN και ολοκληρωθεί η κατάσταση δρομολόγησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στην αυτόματη ανάπτυξη του Azure vWAN NVA μέσω VMware SASE Orchestrator:
  • Αποκτήστε πρόσβαση εταιρικού λογαριασμού στο VMware SASE Orchestrator.
  • Αποκτήστε πρόσβαση στην πύλη Microsoft Azure με τους κατάλληλους ρόλους IAM.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη δημιουργήσει την ομάδα πόρων, το vWAN και το vHUB στην πλευρά του Azure. Για τα βήματα, ανατρέξτε στην Τεκμηρίωση εικονικού WAN.
  • Οι απαιτήσεις ειδώλου λογισμικού για αυτήν την ανάπτυξη είναι οι εξής: 
    • VMware SASE Orchestrator: 5.1.0.
    • Πύλη VMware SD-WAN: 4.2.1 και νεότερες εκδόσεις.
    • VMware SD-WAN Edges: 4.2.1 και νεότερες εκδόσεις.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες περιοχές του NVA στον εικονικό διανομέα, ανατρέξτε στην ενότητα  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-wan/about-nva-hub#regions.