Μπορείτε να εισαγάγετε το VNF ασφαλείας τόσο στη διασύνδεση VLAN όσο και στη δρομολογημένη διασύνδεση.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα VNF ασφαλείας και έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις. Δείτε Διαμόρφωση VNF ασφαλείας χωρίς υψηλή διαθεσιμότητα και Διαμόρφωση VNF ασφαλείας με υψηλή διαθεσιμότητα.

Αντιστοιχίστε τα τμήματα με VLAN υπηρεσίας για να ενεργοποιήσετε την εισαγωγή VNF στα VLAN. Δείτε Ορισμός τμημάτων αντιστοίχισης με VLAN υπηρεσίας.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Στη σελίδα Edge (Edges), κάντε κλικ είτε στη σύνδεση προς ένα Edge που θέλετε να διαμορφώσετε είτε στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), στην περιοχή Συνδεσιμότητα (Connectivity), αναπτύξτε την ενότητα VLAN.
  4. Επιλέξτε το VLAN στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε το VNF και κάντε κλικ στη σύνδεση κάτω από τη στήλη VLAN.
  5. Στο παράθυρο Επεξεργασία VLAN (Edit VLAN), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή VNF (VNF Insertion) για να εισαγάγετε το VNF στο VLAN. Αυτή η επιλογή ανακατευθύνει την κυκλοφορία από ένα συγκεκριμένο VLAN στο VNF.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).

Αποτελέσματα

Η ενότητα VLAN εμφανίζει την κατάσταση της εισαγωγής VNF.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το VNF σε διασυνδέσεις επιπέδου 3 ή δευτερεύουσες διασυνδέσεις. Αυτή η εισαγωγή ανακατευθύνει την κυκλοφορία από τις διασυνδέσεις επιπέδου 3 ή τις δευτερεύουσες διασυνδέσεις στο VNF.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη δρομολογημένη διασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η αξιόπιστη προέλευση είναι επιλεγμένη και ότι το WAN overlay είναι απενεργοποιημένο σε αυτήν τη διασύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για Edge.