Ένας εταιρικός υπερχρήστης ή ένας υπερχρήστης-συνεργάτης ενδέχεται να δει μια σύμβαση χρήστη κατά τη σύνδεσή του στο SASE Orchestrator. Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τη σύμβαση για να αποκτήσει πρόσβαση στο SASE Orchestrator. Εάν οι χρήστες δεν αποδεχτούν τη σύμβαση, αποσυνδέονται αυτόματα.

eusa-login-accept