Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης μιας συσκευής προφίλ.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη με δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SASE Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για ένα προφίλ μεταβαίνοντας στην καρτέλα Διαμόρφωση > Προφίλ > Συσκευή (Configure > Profiles > Device). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τμηματοποίηση, βλ. Διαμόρφωση τμημάτων.