Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM για ένα Εdge και επίσης να προβάλετε τις υπηρεσίες δικτύου VNF που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.

Για να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM ενός Edge:

  • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges). Η λίστα των Edge μαζί με τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων VNF εμφανίζεται, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  • Αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τον τύπο VNF (για παράδειγμα CheckPoint) στη στήλη VNF για να προβάλετε πρόσθετες λεπτομέρειες του τύπου VNF.
  • Αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη σύνδεση στη στήλη Κατάσταση VNF VM (VNF VM Status) για να προβάλετε την κατάσταση της εικονικής μηχανής VNF για το Edge. Αν κάνετε κλικ στη σύνδεση στη στήλη Κατάσταση VNF VM (VNF VM Status), θα ανοίξει το παράθυρο Κατάσταση εικονικής μηχανής VNF (VNF Virtual Machine Status), όπου μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης για το Edge.

    Για τα VNF που έχουν διαμορφωθεί σε Edge με υψηλή διαθεσιμότητα, το παράθυρο Κατάσταση εικονικής μηχανής VNF (VNF Virtual Machine Status) αποτελείται από μια πρόσθετη στήλη που εμφανίζει τον Σειριακό αριθμό (Serial Number) των Edge, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο.

Για να παρακολουθείτε την κατάσταση των VNF και των VM:

  • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου > Edge VNF (Monitor > Network Services > Edge VNFs). Εμφανίζεται η λίστα των Edge μαζί με τις λεπτομέρειες των VNF που έχουν διαμορφωθεί.