Η επιλογή «Ρυθμίσεις επιχείρησης» (Enterprise Settings) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις πληροφορίες χρήστη, τις ρυθμίσεις απορρήτου και τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας για τους εταιρικούς χρήστες.

Ένας υπερχρήστης επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings) μεταβαίνοντας στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings).
Σημείωση: Ξεκινώντας με την έκδοση 5.4.0, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις επιχείρησης για εταιρικούς χρήστες τεκμηριώνονται και δημοσιεύονται στον Οδηγό καθολικών ρυθμίσεων VMware SASE, ο οποίος είναι ένας αυτόνομος οδηγός που βρίσκεται στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.