Τα ακόλουθα είναι κάποια κοινά σενάρια που μπορούν να προκαλέσουν ανακατεύθυνση από ένα Ενεργό Edge σε ένα Edge σε αναμονή:

  • Αποτυχία σύνδεσης WAN—Όταν αποτύχει μια σύνδεση WAN στο Ενεργό Edge, ενεργοποιείται μια ενέργεια ανακατεύθυνσης. Το SASE Orchestrator δημιουργεί το συμβάν «Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή» (High Availability Going Active). Αυτό σημαίνει ότι μια άλλη σύνδεση WAN στο Edge σε αναμονή θα αναλάβει ως Ενεργό Edge, επειδή η διασύνδεση WAN του ομότιμου είναι εκτός σύνδεσης.
  • Αποτυχία σύνδεσης LAN—Όταν αποτύχει μια σύνδεση LAN στο Ενεργό Edge, ενεργοποιείται μια ενέργεια ανακατεύθυνσης. Το SASE Orchestrator δημιουργεί το συμβάν «Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή» (High Availability Going Active). Αυτό σημαίνει ότι μια άλλη σύνδεση LAN στο Edge σε αναμονή θα αναλάβει ως Ενεργό Edge, επειδή η διασύνδεση LAN του ομότιμου είναι εκτός σύνδεσης.
  • Οι λειτουργίες Edge δεν ανταποκρίνονται ή το Edge αντιμετώπισε σφάλμα / επανεκκινήθηκε / δεν αποκρίνεται—Όταν το Ενεργό Edge αντιμετωπίζει σφάλμα, επανεκκινείται ή δεν αποκρίνεται, το Edge σε αναμονή δεν λαμβάνει μηνύματα παλμού. To SASE Orchestrator δημιουργεί το συμβάν «Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή» (High Availability Going Active) και το Edge σε αναμονή αναλαμβάνει ως Ενεργό Edge.