Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της λειτουργίας ορατότητας σε επίπεδο Edge.

Από προεπιλογή, η Λειτουργία ορατότητας μεταβιβάζεται από τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία ορατότητας για ένα Edge:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge που θέλετε να παρακάμψετε.
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Τηλεμετρία (Telemetry), μεταβείτε στην περιοχή Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
  4. Παρακάμψτε τις μεταβιβασμένες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
Σημείωση: Οι αλλαγές στη λειτουργία ορατότητας δεν διαταράσσουν τη γενικότερη λειτουργία.