Οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας κοινών κριτηρίων (CC) του Edge μεταβιβάζονται από το προφίλ που είναι συσχετισμένο με το Edge και μπορούν να ελεγχθούν στην καρτέλα Συσκευή (Device) του Edge. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας CC για ένα Edge.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας CC σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
    Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Edge και να κάνετε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το Edge.
  3. Η καρτέλα Συσκευή (Device) εμφανίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge.
  4. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας κοινών κριτηρίων (Common Criteria Firewall).
  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) για να παρακάμψετε τις τείχους προστασίας CC ρυθμίσεις που μεταβιβάστηκαν από το συσχετισμένο προφίλ.
  6. Αφού ενημερώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).