Τα προφίλ παρέχουν μια σύνθεση των διαμορφώσεων που δημιουργούνται σε τμήματα και υπηρεσίες δικτύου.

Για να διαμορφώσετε ένα συγκεκριμένο προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ (Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).

 4. Το αναπτυσσόμενο μενού Προβολή (View) στη δεξιά πλευρά της σελίδας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τις επιλογές προβολής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Ανάπτυξη όλων (Expand All) και Σύμπτυξη όλων (Collapse All). Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις είναι συμπτυγμένες.
 5. Το αναπτυσσόμενο μενού Ταξινόμηση (Sort) στη δεξιά πλευρά της σελίδας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τις επιλογές ταξινόμησης: Ταξινόμηση κατά κατηγορία (Sort by category) και Ταξινόμηση κατά επίγνωση τμήμ. (Sort by segment aware). Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ταξινομημένες κατά κατηγορία ή επίγνωση τμήματος. Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις ταξινομούνται κατά κατηγορία. Εάν επιλέξετε να ταξινομήσετε κατά τμηματοποίηση, οι ρυθμίσεις ομαδοποιούνται ως Επίγνωση τμήματος και Ανεξάρτητα από το τμήμα.
 6. Διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σημείωση: Στη σελίδα Συσκευή (Device), κάθε φορά που κάνετε αλλαγές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο προφίλ, εμφανίζεται μια ειδοποίηση υποσέλιδου στην αριστερή κάτω γωνία της οθόνης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην ειδοποίηση για να προβάλετε τις πρόσφατες αλλαγές διαμόρφωσης.
 7. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας του επιλεγμένου προφίλ, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Συντομεύσεις (Shortcuts) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Διπλότυπο προφίλ (Duplicate Profile) – Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή προφίλ (Copy Profile) που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο του επιλεγμένου προφίλ.
  • Τροποποίηση προφίλ (Modify Profile) – Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή μεταβαίνετε στη σελίδα Επισκόπηση (Overview) του επιλεγμένου προφίλ, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου προφίλ.
  • Διαγραφή προφίλ (Delete Profile) – Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Διαγραφή προφίλ (Delete Profile) που σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προφίλ που είναι συσχετισμένα με Edge.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης προφίλ, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση συσκευής προφίλ.