Ακολουθούν τα οφέλη από τη διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής για ένα Edge:
  • Δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής είναι λογικές διασυνδέσεις που είναι πάντα ενεργές και προσβάσιμες, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για διαγνωστικούς σκοπούς, αρκεί να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης επιπέδου 3 σε τουλάχιστον μία φυσική διασύνδεση.
  • Οι διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διασύνδεση προέλευσης για το BGP. Αυτό διασφαλίζει ότι όταν η κατάσταση της διασύνδεσης του BGP διαταράσσεται, η ιδιότητα μέλους BGP δεν διαταράσσεται, εάν υπάρχει τουλάχιστον μία διαθέσιμη σύνδεση επιπέδου 3.
  • Η διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση IP προέλευσης για τις διάφορες υπηρεσίες, όπως διαχείριση κυκλοφορίας του Orchestrator, έλεγχος ταυτότητας, DNS, NetFlow, Syslog, TACACS, BGP και NTP. Καθώς οι διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής είναι πάντα ενεργές και προσβάσιμες, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να λάβουν τα πακέτα απαντήσεων, εάν τουλάχιστον μία φυσική διασύνδεση που έχει ρυθμιστεί για το Edge έχει δυνατότητα πρόσβασης επιπέδου 3.