Το Orchestrator περιλαμβάνει ειδική παρακολούθηση για μια τοποθεσία που αναπτύσσεται με τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας, η οποία περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Επισκόπηση

Ξεκινώντας από την έκδοση 5.2.0, το Orchestrator περιλαμβάνει βελτιωμένη παρακολούθηση για τοποθεσίες που αναπτύσσονται σε τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας:
  • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, η καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Επισκόπηση (Monitor > Edge > Overview) περιλαμβάνει τώρα δύο βελτιώσεις ειδικά για την υψηλή διαθεσιμότητα:
    • Οι πληροφορίες σύνδεσης WAN περιλαμβάνουν το Edge υψηλής διαθεσιμότητας με το οποίο συσχετίζεται η σύνδεση με τον σειριακό αριθμό, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τις βελτιωμένες αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας.
    • Κατάσταση διασύνδεσης HA.
  • Γραμμές ανακατεύθυνσης ειδικά για την υψηλή διαθεσιμότητα στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Σύστημα (Monitor > Edge > System) που υποδηλώνουν σε ποιο σημείο έγινε ανακατεύθυνση μιας τοποθεσίας Edge υψηλής διαθεσιμότητας.
  • Μια νέα καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Αναμονή HA (Monitor > Edge > HA Standby) για πληροφορίες παρακολούθησης του Edge αναμονής.

Πληροφορίες ειδικά για την υψηλή διαθεσιμότητα στην καρτέλα «Παρακολούθηση» > «Edge» > «Επισκόπηση» (Monitor > Edge > Overview)

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, όταν μεταβαίνετε στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Overview (Monitor > Edge > Overview), μια τοποθεσία που έχει αναπτυχθεί σε υψηλή διαθεσιμότητα έχει προσθέσει πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα μια ανάπτυξη υψηλής διαθεσιμότητας:

  • Στην ενότητα Κατάσταση σύνδεσης (Link Status), κάθε συνδεδεμένη σύνδεση WAN περιλαμβάνει μια στήλη Σειριακός αριθμός συσκευής (κατάσταση συσκευής) [Device Serial No (Device State)] που περιέχει τον σειριακό αριθμό του Edge που είναι συσχετισμένο με αυτήν τη σύνδεση WAN και την κατάσταση HA αυτού του Edge (ενεργό ή σε αναμονή). Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες σε βελτιωμένες αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας, όπου οι συνδέσεις WAN συσχετίζονται μοναδικά με διαφορετικά Edge υψηλής διαθεσιμότητας και σας επιτρέπουν να βλέπετε την κατάσταση των συνδέσεων WAN στο Edge αναμονής, όπως τις βλέπετε στο ενεργό Edge.
  • Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) προσθέτει μια ενότητα Κατάσταση διασύνδεσης HA (HA Interface Status), η οποία περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την κατάσταση διασύνδεσης (ενεργή ή ανενεργή) και τη διασύνδεση (τύπος HA).

Γραμμές ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας στην καρτέλα «Σύστημα» (System)

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, όταν μεταβαίνετε στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > System (Monitor > Edge > System), μια τοποθεσία που έχει αναπτυχθεί σε υψηλή διαθεσιμότητα έχει πρόσθετες λειτουργίες που παρατηρούνται καλύτερα όταν έχει προκύψει ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας. Όταν υπάρξει ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας, το Orchestrator αποδίδει μια κάθετη γραμμή που επισημαίνει το σημείο της ανακατεύθυνσης.

Με εστίαση στο γράφημα χρήσης CPU, εάν ένας χρήστης περάσει τον δείκτη του ποντικιού του πάνω από τη γραμμή, η γραμμή υποδεικνύει πότε συνέβη η ανακατεύθυνση. Αυτή η γραμμή ανακατεύθυνσης αντιπροσωπεύει μια σήμανση ορίου για τον τρόπο με τον οποίο τα στατιστικά στοιχεία συστήματος εφαρμόζονται σε κάθε αντίστοιχο Edge υψηλής διαθεσιμότητας, όταν χρησιμεύουν ως ενεργό Edge.

Εάν κάνετε κλικ στο γράφημα στην αριστερή (προηγούμενη) πλευρά της γραμμής ανακατεύθυνσης, το Orchestrator θα υποδείξει ποιο Edge ήταν ενεργό κατά τη στιγμή αυτών των στατιστικών στοιχείων. Σε αυτό το παράδειγμα, το ενεργό Edge πριν από την ανακατεύθυνση ήταν το Edge με σειριακό αριθμό # SYP5V43.

Εάν κάνετε κλικ στο γράφημα στη δεξιά (μεταγενέστερη) πλευρά της γραμμής ανακατεύθυνσης, το Orchestrator υποδεικνύει ότι το ενεργό Edge για τα στατιστικά στοιχεία μετά την ανακατεύθυνση είναι το Edge με σειριακό αριθμό # GYKJV43. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε πάντα να γνωρίζετε ποιο Edge αφορούν ποιες τιμές συστήματος.

Η καρτέλα «Παρακολούθηση» > «Edge» > «Αναμονή HA» (Monitor > Edge > HA Standby)

Τώρα μπορείτε να προβάλετε τα στατιστικά στοιχεία εύρυθμης λειτουργίας συστήματος για το Edge υψηλής διαθεσιμότητας, όταν χρησιμεύει σε ρόλο αναμονής, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Αναμονή HA (Monitor > Edge > HA Standby). Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει επίσης μια γραμμή ανακατεύθυνσης που υποδεικνύει πότε μια τοποθεσία υψηλής διαθεσιμότητας έχει προκαλέσει ανακατεύθυνση και τώρα υπάρχει διαφορετικό Edge στον ρόλο της αναμονής.

Η καρτέλα Αναμονή ΗΑ (HA Standby) παρέχει επίσης ζωντανή μετάδοση πληροφοριών για Διασύνδεση WAN (WAN Interface) κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε βελτιωμένες αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας, όπου το Edge σε αναμονή χρησιμοποιεί μοναδικές συνδέσεις WAN.

Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών για να λάβετε πληροφορίες για το Edge αναμονής στο ίδιο επίπεδο με αυτό που βλέπει ένας χρήστης στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Επισκόπηση (Monitor > Edge > Overview) για το ενεργό Edge.