Η δυνατότητα διαχείρισης χρηστών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους χρήστες, τους ρόλους τους, τα δικαιώματα υπηρεσίας (παλιότερα γνωστά ως Προσαρμογή ρόλων) και τον έλεγχο ταυτότητας.

Ένας υπερχρήστης επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση στην οθόνη Διαχείριση χρηστών (User Management) μεταβαίνοντας στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management).
Σημείωση: Ξεκινώντας με την έκδοση 5.4.0, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρηστών για εταιρικούς χρήστες τεκμηριώνονται και δημοσιεύονται στον Οδηγό καθολικών ρυθμίσεων VMware SASE, ο οποίος είναι ένας αυτόνομος οδηγός που βρίσκεται στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.