Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και διανομέων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device). Θα εμφανιστεί η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Υπηρεσίες VPN (VPN Services) και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, ρυθμίζοντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση διακλάδωσης σε διανομείς (Enable Branch to Hubs) στην περιοχή Διακλάδωση προς τοποθεσία διανομέα (Μόνιμο VPN) [Branch to Hub Site (Permanent VPN)]. Η ενότητα Προσδιορισμός διανομέων (Hubs Designation) εμφανίζεται στην οθόνη.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία διανομέων (Edit Hubs). Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:
 6. Από την ενότητα Διαθέσιμα Edge και συμπλέγματα (Available Edges & Clusters) μπορείτε να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα Edge, ώστε να λειτουργούν ως Διανομείς SD-WAN ή ως διανομείς backhaul.
  Σημείωση: Ένα σύμπλεγμα Edge και ένα μεμονωμένο Edge μπορούν να διαμορφωθούν ταυτόχρονα ως διανομείς σε ένα προφίλ διακλάδωσης. Όταν εκχωρηθούν Edge σε ένα σύμπλεγμα, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ως μεμονωμένοι διανομείς.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση backhaul υπό όρους (Enable Conditional BackHaul) για να ενεργοποιήσετε το backhaul υπό όρους.

  Με ενεργοποιημένη την επιλογή Backhaul υπό όρους (Conditional Backhaul), το Edge μπορεί να ανακατευθύνει κυκλοφορία εξαρτώμενη από το Internet (απευθείας κυκλοφορία Internet, Internet από Πύλη SD-WAN (IPv4 όσο και IPv6) και κυκλοφορία ασφαλείας cloud μέσω IPsec) προς συνδέσεις MPLS όποτε δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες συνδέσεις Internet. Όταν είναι ενεργοποιημένο το backhaul υπό όρους, από προεπιλογή όλοι οι κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής σε επίπεδο διακλάδωσης υπόκεινται σε ανακατεύθυνση κυκλοφορίας μέσω backhaul υπό όρους. Μπορείτε να εξαιρέσετε την κυκλοφορία από το backhaul υπό όρους με βάση ορισμένες απαιτήσεις για επιλεγμένες πολιτικές, απενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα στο επιλεγμένο επίπεδο επιχειρηματικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Backhaul υπό όρους.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση διανομέων (Update Hubs).