Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση δικτύου από εφαρμογές ή κατηγορίες εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των εφαρμογών ή κατηγοριών εφαρμογών:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Εφαρμογές (Applications) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από το επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο (Filter) για να ορίσετε ένα κριτήρια και να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής φιλτραρισμένες με βάση τα καθορισμένα κριτήρια.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορίες (Categories) για να προβάλετε παρόμοιες εφαρμογές ομαδοποιημένες σε κατηγορίες.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο.

Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις εφαρμογές ή τις κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες έως και 4 εφαρμογών κάθε φορά. Κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες (Columns) για να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.

Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των κορυφαίων εφαρμογών.

Κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται δίπλα στις Ομάδες μεταφοράς (Transport Groups), Κορυφαίες συσκευές (Top Devices) ή Κορυφαίοι προορισμοί (Top Destinations) για να μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.