Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης του Zscaler σε επίπεδο Edge. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Zscaler για ένα Edge από την ενότητα Zscaler που είναι διαθέσιμη στην κατηγορία Υπηρεσίες VPN (VPN Services) στην καρτέλα Συσκευή (Device).

Πριν να διαμορφώσετε το Zscaler, πρέπει να έχετε συνδρομή Zscaler Cloud. Για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας συνδρομής cloud τύπου Zscaler, Ρύθμιση παραμέτρων διαπιστευτηρίων API.

Για να διαμορφώσετε το Zscaler σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 4. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Στην κατηγορία Υπηρεσίες VPN (VPN Services), κάντε κλικ στην επιλογή Zscaler.
 6. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις Zscaler που έχουν διαμορφωθεί για το συσχετισμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις Zscaler.
 7. Για να επεξεργαστείτε τις επιλογές πύλης τοποθεσίας, Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit) κάτω από την ενότητα Τοποθεσία (Location). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επιλογών πύλης τοποθεσίας (Edit Location Gateway Options).
 8. Διαμορφώστε τις επιλογές πύλης και τις ρυθμίσεις ελέγχου εύρους ζώνης για την τοποθεσία και κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους επιλογών πύλης Zscaler και ελέγχου εύρους ζώνης, βλ.https://help.zscaler.com/zia/configuring-locations.
 9. Για να επαναφέρετε τις επιλογές πύλης τοποθεσίας Zscaler στις προεπιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Reset) στην ενότητα «Τοποθεσία» (Location).
 10. Στην ενότητα Δευτερεύουσες τοποθεσίες (Sub-Locations), μπορείτε να εκτελέσετε τα εξής:
  • Για να προσθέσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD) και καθορίστε όνομα δευτερεύουσας τοποθεσίας, δίκτυα LAN και υποδίκτυα.
  • Για να επεξεργαστείτε τις επιλογές πύλης και τις ρυθμίσεις ελέγχου εύρους ζώνης για επιλεγμένες δευτερεύουσες τοποθεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
  • Για να επαναφέρετε τις επιλογές πύλης δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler στις προεπιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Reset).
  • Για να διαγράψετε δευτερεύουσες τοποθεσίες, επιλέξτε τις δευτερεύουσες τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete).
 11. Μετά την ενημέρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη σελίδα Συσκευή (Device).

Σχετικά θέματα