Μπορείτε να τροποποιήσετε τις μεταβιβασθείσες ρυθμίσεις προφίλ σε επίπεδο Edge για BFD για OSPF.

Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Επιλέξτε ένα Edge στο οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το BFD για τις ρυθμίσεις OSPF και κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Εμφανίζεται η σελίδα Συσκευή (Device) για το επιλεγμένο Edge.
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Συνδεσιμότητα (Connectivity) και κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces).
  4. Στην ενότητα Διασυνδέσεις (Interfaces), κάντε κλικ σε μια διασύνδεση για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.
  5. Στο παράθυρο επεξεργασίας για τη Διασύνδεση (Interface), μπορείτε να διαμορφώσετε το BFD για τις ρυθμίσεις OSPF για το επιλεγμένο Edge στην περιοχή Ρυθμίσεις IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6 Settings), όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.
  6. Αναπτύξτε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) και στην καρτέλα Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (Custom Settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση BFD (Enable BFD).
  7. Διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το Edge όπως απαιτείται και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).