Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα χρήσης δικτύου των προορισμών της κυκλοφορίας δικτύου.

Για να δείτε περισσότερα σχετικά με τους προορισμούς:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προορισμοί (Destinations).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Προορισμοί (Destinations) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των προορισμών της κυκλοφορίας του δικτύου για το επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο (Filter) για να ορίσετε ένα κριτήρια και να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής φιλτραρισμένες με βάση τα καθορισμένα κριτήρια.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Μπορείτε να προβάλετε την αναφορά Προορισμών κατά Τομέα (Domain), FQDN ή διεύθυνση IP. Κάντε κλικ στον σχετικό τύπο για να προβάλετε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο.

Ο κάτω πίνακας εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρικών για τους προορισμούς κατά τον επιλεγμένο τύπο. Μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες 4 προορισμών κατ' ανώτατο όριο κάθε φορά. Κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες (Columns) για να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.

Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των κορυφαίων προορισμών.

Κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται δίπλα στην επιλογή Κορυφαίες εφαρμογές (Top Applications) ή Κορυφαίες συσκευές (Top Devices) για να μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.