Μπορείτε να δημιουργήσετε επιχειρηματικές πολιτικές για να ανακατευθύνετε την κυκλοφορία σε μια υπηρεσία ασφαλείας Cloud.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πολιτικές ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνα επιχειρηματικής πολιτικής.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy).
  3. Στην περιοχή Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής > Κανόνας επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy > Business Policy Rules), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα (Add Rule).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον επιχειρηματικό κανόνα και επιλέξτε την έκδοση IP.
  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συμφωνία (Match), επιλέξτε τα στοιχεία Συμφωνία (Match) για να ταιριάζουν με την κυκλοφορία.
  6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ενέργεια (Action) και από το αναπτυσσόμενο μενού Υπηρεσία δικτύου (Network Service) κάντε κλικ στην επιλογή Internet Backhaul και επιλέξτε μια Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) από το αναπτυσσόμενο μενού. Πρέπει να έχετε ήδη συσχετίσει την υπηρεσία ασφαλείας cloud με το προφίλ.
  7. Επιλέξτε τις άλλες ενέργειες όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Οι επιχειρηματικές πολιτικές που δημιουργείτε για ένα προφίλ εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες επιχειρηματικές πολιτικές ειδικά για τα Edge.
  1. Μεταβείτε στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge, επιλέξτε ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy).
  2. Στην περιοχή Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής > Κανόνας επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy > Business Policy Rules), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα (Add Rule).
  3. Καθορίστε τον κανόνα με την υπηρεσία ασφαλείας cloud που σχετίζεται με το Edge.

Η καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική του Edge εμφανίζει τις πολιτικές από το συσχετισμένο προφίλ μαζί με τις πολιτικές που αφορούν ειδικά στο Edge.