Το SASE Orchestrator επιτρέπει σε έναν εταιρικό χρήστη να παρακολουθεί την κατάσταση των SD-WAN Edges και των καταστάσεων Bastion από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Επισκόπηση δικτύου (Network Overview).

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Επισκόπηση δικτύου (Network Overview) στο πλαίσιο περιήγησης, θα ανοίξει η οθόνη Επισκόπηση δικτύου (Network Overview). Στον πίνακα εργαλείων «Σύνοψη», προστίθεται μια νέα στήλη Κατάσταση Bastion (Bastion State) για την εμφάνιση της κατάστασης του Bastion για τα SD-WAN Edges.
Με βάση την κατάσταση του Edge και του Bastion, μπορείτε να συμπεράνετε αν ένα SD-WAN Edge έχει ενεργοποιηθεί σε σχέση με ένα Bastion ή ένα Orchestrator παραγωγής:
 • Όταν ένα SD-WAN Edge έχει ενεργοποιηθεί σε σχέση με ένα Bastion Orchestrator, τότε η κατάσταση του Edge εμφανίζεται ως Σε σύνδεση (Connected) με πράσινο χρώμα και η κατάσταση του Bastion μεταβαίνει σε Με προεργασία (Staged).
 • Όταν ένα SD-WAN Edge έχει ενεργοποιηθεί σε σχέση με ένα Orchestrator παραγωγής, τότε η κατάσταση του Edge εμφανίζεται Σε σύνδεση (Connected) με πράσινο χρώμα και η κατάσταση του Bastion μεταβαίνει σε κατάσταση Χωρίς διαμόρφωση (Unconfigured).
Καταστάσεις και μεταβάσεις SD-WAN Edge στο Bastion

Οι μεταβάσεις καθοδηγούνται από τους παλμούς Edge (που ενεργοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες κάθε 15 δευτερόλεπτα).

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους καταστάσεων Bastion και τις μεταβάσεις για ένα SD-WAN Edge.

Κατάσταση Bastion Περιγραφή
UNCONFIGURED Η αρχική κατάσταση ενός SD-WAN Edge πριν από τη μετάβαση σε προεργασία. Το SD-WAN Edge είναι διαθέσιμο μόνο στο Orchestrator παραγωγής.
STAGE_REQUESTED Μια ενδιάμεση κατάσταση πριν από το στάδιο προεργασίας του SD-WAN Edge στο Bastion Orchestrator.
STAGED Γίνεται προεργασία του SD-WAN Edge για το Bastion Orchestrator.
UNSTAGE_REQUESTED Μια ενδιάμεση κατάσταση πριν το SD-WAN Edge καταργηθεί από το Bastion Orchestrator.
UNSTAGED Το SD-WAN Edge καταργείται από τον Bastion Orchestrator και διατίθεται μόνο στο Orchestrator παραγωγής.
PROMOTION_REQUESTED

Μια ενδιάμεση κατάσταση όταν ένας χρήστης έχει ζητήσει τον προβιβασμό του SD-WAN Edge από Bastion Orchestrator σε Orchestrator παραγωγής.

PROMOTION_PENDING

Η διαμόρφωση για τον προβιβασμό του SD-WAN Edge έχει προωθηθεί στο Bastion Orchestrator και περιμένει το Edge να επιστρέψει παλμό στο Orchestrator παραγωγής.

PROMOTED Το SD-WAN Edge προβιβάστηκε με επιτυχία και στέλνει παλμούς στο Orchestrator παραγωγής.
Συμβάντα Orchestrator

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει όλα τα εταιρικά συμβάντα και τα συμβάντα χειριστή που δημιουργούνται σε μια ρύθμιση παραμέτρων του Bastion Orchestrator.

Τύπος συμβάντος Συμβάν Εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator ως Σοβαρότητα Δημιουργήθηκε από Δημιουργείται όταν
Συμβάν χειριστή BASTION_STATE_UPDATED

Η κατάσταση Bastion του ${entity} ${name} άλλαξε από {from state} σε {to state}.

Όπου το{ entity} θα μπορούσε να είναι μια πύλη ή μια επιχείρηση και τα { from state} και { to state} θα μπορούσαν να είναι ένα από τα εξής:
 • STAGE_REQUESTED
 • STAGED
 • UNSTAGE_REQUESTED
 • UNSTAGED
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΦΑΛΜΑ Orchestrator Το Bastion μεταβαίνει από μια κατάσταση σε μια άλλη.
Συμβάν χειριστή MANAGED_VCO_ACTIVATED Ενεργοποίησε το διαχειριζόμενο VCO {IP} ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Orchestrator Η ενεργοποίηση ενός Orchestrator είναι επιτυχής.
Συμβάν χειριστή MANAGED_VCO_ACTIVATION_FAILED Απέτυχε η ενεργοποίηση του διαχειριζόμενου VCO {IP} ΣΦΑΛΜΑ Orchestrator Η ενεργοποίηση ενός Orchestrator αποτυγχάνει.
Συμβάν χειριστή VCO_ACTION_RESPONSE_PROCESSING_FAILED Απέτυχε η εκτέλεση της απόκρισης της ενέργειας {action}.
Όπου το { action} θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής:
 • STAGE_ENTERPRISE
 • STAGE_EDGE
 • STAGE_GATEWAY
 • STAGE_OPERATOR_USER
 • UNSTAGE_GATEWAY
 • UNSTAGE_EDGE
 • UNSTAGE_ENTERPRISE
 • UNSTAGE_OPERATOR_USER
 • PROMOTE_EDGE
 • PROMOTE_EDGE_COMPLETE
 • STAGED_GATEWAY_UPDATE
 • STAGED_EDGE_UPDATE
 • STAGED_ENTERPRISE_UPDATE
 • STAGED_CONFIGURATION_UPDATE
 • STAGED_OPERATOR_USER_UPDATE
 • STAGED_EDGE_ACTIVATED
 • STAGED_GATEWAY_ACTIVATED
ΣΦΑΛΜΑ Orchestrator Μετά από την εκτέλεση μιας ενέργειας στο Bastion Orchestrator, αποτυγχάνει η αντίστοιχη εκτέλεση ενέργειας απόκρισης στο Orchestrator παραγωγής.
Συμβάν επιχείρησης BASTION_STATE_UPDATED

Η κατάσταση Bastion του ${entity} ${name} άλλαξε από {from state} σε {to state}.

Όπου το { entity} θα μπορούσε να είναι ένα Edge ή προφίλ και τα { from state} και { to state} θα μπορούσαν να είναι ένα από τα εξής:
 • STAGE_REQUESTED
 • STAGED
 • UNSTAGE_REQUESTED
 • UNSTAGED
 • PROMOTION_REQUESTED
 • PROMOTION_PENDING
 • PROMOTED
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΦΑΛΜΑ Orchestrator Το Bastion μεταβαίνει από μια κατάσταση σε μια άλλη.